Latest Past Evenemang

DEN SJUKA DEBATTEN – Öppen föreläsning i Norrköping

ABF Bergslagsgården Västgötegatan 25, Norrköping

Den svenska sjukvården håller på att slås sönder. Från principen om vård efter behov är det alltmer ekonomiska intressen och plånbokens storlek som styr. Men privata vårdgivare, försäkringsbolag och politiker talar inte öppet om sina avsikter. Med nyspråk och rena lögner vill de övertyga oss att vård på lika villkor fortfarande är en realitet. Välkommen […]

Digital workshop om jämställdhetsanalys del 2

Digital Zoom

Träff 2. Vi ses igen söndagen den 6 mars klockan 11-13 i vårt digitala mötesrum och har en gemensam genomgång av vad vi har hittat. Tanken är att vi på egen hand ska kunna skaffa oss en bild av hur det på riktigt ser ut i vår egen kommun. Granskningen som du/ni gör kan sedan ligga till grund […]

Digital workshop om jämställdhetsanalys 20 februari 11-13 Träff 1 Digital

Zoom

Hur jämställd är din kommun? Många gånger får vi höra att vi bor i en kommun som satsar på jämställdhet. Att jämställdhet är viktigt och att det bara blir bättre och bättre för varje år som går. Men hur står det egentligen till med jämställdheten i din kommun? Det finns metoder för att ta reda […]