• Hem
  • Regiongruppen
sida

Regiongruppen

Vår politik

Regiongruppen består av Vänsterpartiets förtroendevalda politiker i Region Östergötland. I valet 2018 gick Vänsterpartiet framåt och utökade antalet mandat i Regionfullmäktige, Region Östergötlands högsta beslutande organ.

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor, men också för den regionala utvecklingen i länet och för kollektivtrafiken. Vänsterpartiet har en tydlig politik på alla dessa områden, vilket beskrivs kort här nedanför. Vill du ha mer detaljerad information kan du klicka på de länkar som finns längre ned på sidan eller ta kontakt med någon av våra regionpolitiker (kontaktuppgifter finns under rubriken “Kontakt”).

En sjukvård för alla                                                                          Sjukvården i Östergötland har för lite resurser. Vårdplatser står tomma, operationer ställs in och personalen sliter hårt för att få sjukvården att fungera.

För oss i Vänsterpartiet finns det några självklara utgångspunkter för hur vi ska kunna lösa de problem som finns, och återupprätta en sjukvård i världsklass. Den första är att den bästa sjukvården skapar vi tillsammans utan privata vinstintressen. Alla våra skattepengar ska gå till sjukvård och inte till vinster i privata företag. Den andra är att personalen, som är sjukvårdens själ och hjärta, gör ett bättre jobb om de har fler arbetskamrater, bra arbetstider och en bättre arbetsmiljö. Den tredje är att östgötarna får en bättre sjukvård om vi satsar mer resurser istället för mindre. En sjukvård för alla kräver gemensamt ansvar och gemensam finansiering.

Vi tror också att sjukvården kan bedrivas effektivare genom minskad detaljstyrning och genom större tillit till personalens kompetens. Det är den utbildade personalen som är proffsen, då är det viktigt att lita på att de kan göra sitt jobb på bästa sätt och ge dem mer inflytande över organisation och arbetssätt.

Jämlik hälsa                                                                                                 När människor har goda livsvillkor och en jämlik hälsa ökar möjligheterna till utveckling, välfärd och en hållbar tillväxt. Så ser det tyvärr inte ut idag. Det svenska samhället är ett klassamhälle och skillnaden mellan olika samhällsgruppers hälsa är betydande. För att ändra de här strukturerna krävs det att hela samhället organiseras för att minska klyftor och orättvisor. Region Östergötland ska, utifrån en förståelse för hur ojämlikt hälsoläget är, arbeta aktivt och målmedvetet för en mer jämlik hälsa. Ekonomiska resurser ska fördelas utifrån behov och beslut som fattas ska analyseras ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Kollektivtrafik                                                                                              De senaste åren har vi sett hur nedskärningar i kollektivtrafiken drabbat landsbygden i Östergötland hårt. Skolbarn har fått se sina skolbussar bli indragna och många upplever, med rätta, att samhället drar sig undan landsbygden som lämnas allt mer åt sitt öde. Det är ett svek från samhället och de styrande partierna i Östergötland.  Vänsterpartiet vill att det ska bli enklare och bättre att både leva och verka på landsbygden i Östergötland. Vi behöver satsa och utveckla kollektivtrafiken för hela länet.  Vänsterpartiet är också det enda parti som vill sluta med de ständiga prishöjningarna på biljetter och istället satsa på att få fler att åka kollektivt, både för klimatets och hela samhällets skull.

Kultur                                                                                                               De som bor och lever i Östergötland ska ha ett rikt och utvecklande kulturliv som bidrar till en progressiv samhällsutveckling. Region Östergötland ska arbeta för att ökad delaktighet och stärka människors möjlighet att vara med och påverka samhället.

Miljö och klimat                                                                                Dagens överutnyttjande av råvaror och överbelastning av ekosystemen är ohållbar. Samtidigt går omställningen till ett hållbart samhälle för långsamt idag. Det behövs fler insatser och en annan takt i omställningsarbetet. Region Östergötland ska vara en pådrivande och positiv kraft och visa att omställningen inte bara är nödvändig, utan också taktiskt smart och gynnsam för utvecklingen i länet.


Regionpolitiska programmet

Text om programmet.


Budget & finansplan

Text om budgeten

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk