• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får del av framgången.

En liten ekonomisk elit drar ifrån alla oss andra. Ojämlikheten är vår tids gissel, men de andra partierna står utan konkret politik – eller driver en politik som direkt ökar klyftorna.

Här kommer ett litet utdrag av vår politik. Läs gärna mer under regiongruppen och om våra lokala partiföreningar här på hemsidan.


Ett socialistiskt och feministiskt parti

I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, utbildning och hälsovård samt tillgång till bostad. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.
De socialistiska och feministiska idétraditioner som Vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och män som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra.


Välfärd

Stoppa privatiseringarna

När man blir sjuk och söker vård ska man vara säker på att sjukvården finns där för dig. Inte för att någon riskkapitalist eller aktieägare ska tjäna pengar på din sjukdom. Så blir det om vinstdrivande företag tillåts i välfärden. Våra behov av sjukvård och omsorg förvandlas till varor på en marknad där de privata vinsterna alltid är viktigast.

De skattepengar som vi gemensamt betalar till välfärden ska gå just till vad de var avsedda för: sjukvård, skola och äldreomsorg. När pengarna istället försvinner i aktieutdelningar eller till hemliga bankkonton i skatteparadis blir det helt enkelt mindre kvar till välfärden. Det tycker vi i Vänsterpartiet är helt orimligt. Välfärden behöver mer, inte mindre resurser.

Vänsterpartiet vill att välfärden ska vara gemensam. I Östergötland har vi under lång tid, oavsett om det är Moderaterna eller Socialdemokraterna, som styr sett hur allt mer av vår sjukvård privatiseras. Det vill vi ändra på. Sjukvården ska vara fri från privata vinstintressen.


Arbetsmarknad

Kortare arbetstid!

Allt fler som arbetar inom vården frågar sig hur länge till de ska orka med att arbeta helger, kvällar och nätter. Många känner hur kraften inte räcker och tvingas att jobba deltid eller lämna sjukvården helt. Så ska det inte vara. Sjukvården behöver varenda sjuksköterska och varenda undersköterska. För att fler ska vilja arbeta i sjukvården krävs det att personalen får bättre arbetsmiljö och bättre arbetstider.

Vänsterpartiet vill införa kortare arbetstid i stora delar av sjukvården. Den som arbetar natt ska man få betalt för vila och återhämtning. Vi vet att den typ av natt- och skiftarbete som finns idag sliter hårt på personalen och har stora hälsorisker.

Flera sjukhus i Sverige har infört 6-timmars arbetsdag inom delar av verksamheten. Det har gjort att fler vill jobba där och att man hinner med mer sjukvård. Det har därför varit en vinst för alla.

I grunden handlar det om vi lever för att arbeta eller om vi ska arbeta för att leva!

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk