• Hem
  • Värdigt och try...
sida

Värdigt och tryggt på våra villkor!

 

Värdigt och tryggt – på våra villkor!

Förlossnings- och mödravården i Östergötland måste bli bättre! Vi har idag minst andel barnmorskor i hela landet och det märks. Tillgängligheten i mödravården väldigt dålig och de som förlösts i regionen anger den sämsta upplevelsen i landet.
Barnmorskorna och Vårdförbundet larmar om en mycket tung arbetsmiljö och att det är få som orkar arbeta heltid. Detta måste vi ändra på.
Vänsterpartiet föreslår bland annat följande åtgärder för en bättre mödra- och förlossningsvård:

  • Fler barnmorskor med högre löner
  • Öppna en ny barnmorskeledd förlossningsavdelning
  • Öppna fler mottagningar inom mödravården
  • Bättre telefonrådgivning för gravida
  • Utökad mödravård med t.ex. vattengymnastik eller yoga för gravida.
  • Inrätta regionala Doulor som kan stödja förlossningsrädda kvinnor
  • Korta tiden till återbesök efter förlossning
  • Öppna en BB-mottagning i Motala

Vill du läsa mer om Vänsterpartiets förslag för en bättre mödra- och förlossningsvård i Östergötland kan du läsa vår rapport. Rapport förlossningsvården

Dela den här sidan:

Kopiera länk