Partilokaler i länet

Norrköping och partidistriktet:

Adress: Luntgatan 41, 602 19 Norrköping
Telefon: 011- 12 72 22, 073-078 02 33 (distriktsexp.)


Linköping:

Adress: S:t Korsgatan 13, 582 27 Linköping
Telefon: 0708-125737


Motala:

Postadress: Folkets Hus, Sjögatan 5, 591 30 Motala
Besöksadress: Biblioteksingången, Repslagaregatan 1
Expeditionen öppen: måndagar kl. 16:45 – 18:00
Telefon, ordförande: 070-317 40 01
Telefon, vice ordförande: 070-265  62 88
Telefon, gruppledare: 070-289 97 71


Finspång:

Post o besöksadress: Bergslagsvägen 40, 61237 FINSPÅNG


Mjölby:

Besöksadress: Föreningsgatan 5


 

För övriga kontaktuppgifter om partiföreningarna se ”Kontaktpersoner lokalt”.