DÅK 2017

Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens 2017

Den 25 mars 2017 har Vänsterpartiet Östergötland distriktsårskonferens i Norrköping.

Motioner

Förslag dag- och arbetsordning
Verksamhetsberättelse 2016
Motioner
Motionssvar

Alla Vänsterpartiet Östergötlands medlemmar har rätt att skicka in motioner för att förbättra de dokument som tas upp på Distriktsårskonferensen, i det här fallet Verksamhetsplan 2017. Det går också bra att skicka in Allmänna motioner, d.v.s. motioner om ställningstaganden som går vid sidan av de utskickade dokumenten. Motion­er kan skickas av medlemmar, föreningar eller styrelser, enskilt eller i grupp.

När ska motionerna vara inne?

Alla motioner ska ha inkommit till Distriktsexpeditionen senast kl. 23.59 den 8 mars 2017 för att behandlas på årskonferensen. Maila motionerna till [email protected]. Det går även att skicka med post till Vänsterpartiet Östergötland, Box 1224, 600 42 Norrköping

Valberedning

Konferensen utser distriktsordförande, ordinarie och ersättare till distriktsstyrelsen och revisorer.

Nomineringar i samtliga val skall vara valberedningen tillhanda senast den 8 mars 2017.

[email protected]