Kategori: Motionsbank

Motioner från Linköping

Vänsterpartiet Linköpings motioner till kommunfullmäktige presenteras på Linköpings hemsida: Motioner från Vänsterpartiet Linköping

Motioner från Söderköping

Vänsterpartiet Söderköpings motioner finns publicerade på deras hemsida. Använd nedanstående länk för att se alla motioner de publicerat där: Söderköpings motioner

Motioner från Vänsterpartiet Norrköping

Nedan finner du länkar till de första motionerna vi lagt in i Motionsbanken: Affischeringsytor Hyresbostäder ägardirektiv Investeringspolicy Kulturskolan Bidrag till kvinnors organisering Maxlön Migranter Ordning och reda i färdtjänsten Sociala bostäder Socialtjänstnätet Sommarskola Toleransprojekt Undersköterskeutbildning...

Motionsbank på Vänsterpartiet Östergötland

Nu startar vi en motionsbank på distriktswebben. Som grund ligger redan ett antal motioner som Vänsterpartiet Norrköping lagt i kommunfullmäktige. Dessa motioner finner du under ”Motionsbank” i menyn överst på sidan. Varje motion som läggs...