Författare: Nicklas

Kongressrapport – Ett bättre och starkare Vänsterparti!

Vänsterpartiets kongress som hölls i Uppsala 5-8 januari var väldigt lyckad och positiv. Östergötlands kongressdelegation bestod av Nicklas Lundström (delegationsledare), Åsa Walan, Kerstin Sagström, Björn Alling, Franco Sisic, Cecilia Ambjörn, Maija Rantanen och Stefan...

Rädda de geriatriska vårdplatserna på Vrinnevi!

De styrande partierna tycks inte beredda att satsa pengar på geriatriken i Norrköping. Det skriver Kerstin Hildebrand (V) och Ricardo Olivares (V) Det är viktigt att geriatrisk kompetens för äldre multisjuka finns även på...

Äldreomsorg utan vinstintresse

Mjölby är en av 127 kommuner som hittills valt att inte införa Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen innebär att privata företag konkurrerar med den kommunala äldreomsorgen på en slags äldreomsorgsmarknad. Nu hotar regeringen att 2014...

Det behövs en storsatsning på psykiatrin i Östergötland!

Denna vecka anordnar kommunerna i östra Östergötland tillsammans med patientföreningar och Landstinget en temavecka om psykiatrin. Och det behövs verkligen. Kunskapen om psykiatriska sjukdomar behöver höjas i hela samhället. Som Vänsterpartister tycker vi dock...

Nästa måndag den 12 september besöker partiledarkandidaten Jonas Sjöstedt Östergötland. Kom till det öppna mötet i Linköping klockan 1800!

Vänsterpartiet nöjda med rödgrön landstingsbudget

Vänsterpartiet offentliggjorde på tisdag 7 juni tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag. Den viktigaste punkten är en generell ambitionshöjning i landstinget med omkring en halv miljard vilket skulle kunna ge Östgötarna Sveriges...