Vi Östgötar – December 2017

Ännu ett år går mot sitt slut. 2017 har haft sina toppar och dalar, ett år fyllt av både misströstan och hopp. 2017 var året då Nordiska Motståndsrörelsen tilläts närvara i Almedalen, men det var också  året då Ung i Sverige byggde en rörelse som fyllde Medborgarplatsen och den offentliga debatten med krav på en rättssäker asylprocess, ett mer solidariskt samhälle och stopp för utvisningar till Afghanistan. 2017 var året då Donald Trump gjorde världen till en ännu lite farligare plats, men samtidigt året då Me Too- kampanjen exploderade – tusentals kvinnor, som i bransch efter bransch, bryter tystnaden och vittnar om sexismen och dess konsekvenser. 2017 har verkligen varit ett år av kontraster, ett år av högt och lågt.

 

2017 är också året då Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen drivit igenom flera viktiga jämlikhetsreformer såsom avdragsrätt för fackföreningsavgiften, höjd sjuk- och aktivitetsersättning, höjt studiemedel, avgiftsfri simskola och flera satsningar på välfärden. Välbehövliga och starka reformer som visar att det är möjligt att göra annorlunda, att det går att förändra. 2018 gör vi ännu mer – då är det vår tur.

God jul och gott nytt år.

Malin Östh

Odförande Vänsterpartiet Östergötland

Läs hela nyhetsbrevet här

Du gillar kanske också...