Ett av världens största hälsohot mot kvinnor

Vänsterpartiet Östergötland, valkonferens 25 november 2017

Uttalande (PDF)

Idag, den 25 november, är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Våldet mot kvinnor och flickor är ett globalt problem, och klassas av WHO (Världshälsoorganisationen) som ett av världens största hälsohot mot kvinnor.

Liksom i andra länder pågår idag i Sverige en feministisk rörelse  –  #Metoo-uppropen. Kvinnor från olika branscher avlöser varandra med berättelser och med systerskap. De vill återta makten över sina kroppar och liv från männen som utnyttjat dem. Kraften i #Metoo är fantastisk, och visar med all tydlighet att det sexuella, psykiska och fysiska våldet mot kvinnor är ett strukturellt samhällsproblem. Att så många kvinnor nu agerar som kollektiv har en enorm samhällsförändrande potential. Ett feministiskt uppror har startat.

Vänsterpartiet är också en del i #Metoo-rörelsen, vi ser kraften i den och vi stöttar den.  #Metoo tar ställning för alla kvinnors och flickors rättigheter och kräver ett slut på alla former av trakasserier och våld mot kvinnor! Vi vill vara med och arbeta för att #Metoo-rörelsen ska stimulera utvecklingen av ett mer jämställt samhälle.

Idag, på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, vill vi i Vänsterpartiet lyfta #Metoo-uppropen som en del i den globala kampen. Idag bör varje människa, kvinna såväl som man, ställa sig frågan om hur vi går vidare utifrån #Metoo-uppropen, i hemmen, i föreningarna, på arbetsplatserna och i det offentliga rummet. Vi behöver alla, tillsammans, diskutera hur vi kan och ska arbeta förebyggande i frågan mäns våld mot kvinnor.

/Vänsterpartiet Östergötland

Du gillar kanske också...