V Östergötlands första provval klart!

Pressmeddelande: V Östergötlands första provval klart!

Vänsterpartiet i Östergötland har för första gången någonsin genomfört ett provval till riksdags- och regionfullmäktigelistor inför valet 2018! Provvalet är det första steget i den demokratiska och öppna processen och nu kommer valberedningen att arbeta vidare för att ta fram så starka listor som möjligt. Provvalet har används för att inkludera alla distriktets medlemmar i arbetet. Bland annat har kandidaterna fått skriva en presentation och en utfrågning har anordnats. Riksdags- och regionfullmäktigelistorna kommer sedan att fastställas på en valkonferens med av partiföreningarna valda ombud i slutet av november.

Sammankallande i valberedningen Nicklas Lundström kommenterar:

– Valdeltagandet och intresset har varit stort vilket känns väldigt roligt. Vänsterpartiet växer kraftigt i Östergötland just nu och det märks att engagemanget ökar. Vi är många som tycker att Socialdemokraternas privatiserings- och nedskärningspolitik måste brytas i regionen. Och att Vänsterpartiet är helt nödvändigt för att få till vänsterpolitik i riksdagen.
– Vi ser också att det är många som vill företräda Vänsterpartiet i både riksdag och Region och det finns en stor blandning av alla åldrar och bakgrunder. Det känns väldigt bra att vara med i ett parti med så många duktiga och engagerade kandidater.

De fem som fick flest röster i provvalet till riksdagen efter fallande röstantal var:
 1. Linda Snecker, Norrköping
 2. Peter Butros, Norrköping
 3. Ricardo Olivares, Norrköping
 4. Lilibet Gustafsson, Finspång
 5. Anna Björkdahl, Norrköping
De tio som fick flest röster i provvalet till regionfullmäktige efter fallande röstantal var:
 1. Emil Broberg, Linköping
 2. Malin Östh, Söderköping
 3. Ricardo Olivares, Norrköping
 4. Jessica Eek, Linköping
 5. Mona Olsson, Norrköping
 6. Lilibet Gustafsson, Finspång
 7. Anna Björkdahl, Norrköping
 8. Tobias Holmberg, Norrköping
 9. Jonas Andersson, Valdemarsvik
 10. Kerstin Lundberg, Motala
För ytterligare information kontakta
Nicklas Lundström: 070-5668931, sammankallande i valberedningen

Du gillar kanske också...