Vänstern satsar på trafikfrågor!

Jonas Andersson (V), Valdemarsvik

 

Något som är viktigt för alla kommuninvånare är hur vi gemensamt löser trafiksituationen i Valdemarsvik. Det är något som Vänsterpartiet satsar särskilt på att utveckla.

Ringarum har kommunens mest utsatta fotgängare och cyklister. Jonas Andersson anser att landsvägen mot Åtvidaberg i Ringarum antagligen har kommunens mest olämpliga trafikmiljö. – På en ganska smal väg ska tung trafik samsas med barn på väg  till skolan utan någon skydd alls för fotgängare och cyklister.

Efter att Vänsterpartiet lagt ett förslag om ett trafiksäkrare Ringarum har det börjat hända saker. Just nu arbetar kommunen tillsammans med Trafikverket med gång- och cykelvägar i Ringarum, för att få till en bra och säker trafikmiljö. Tanken är att de oskyddade trafikanterna ska prioriteras – gång- och cykelstråk ska knyta ihop orten, berättar Jonas.

Vi kämpar också för en effektiv och tillgänglig kollektivtrafik i så stora delar av kommunen som möjligt. Regionens bussar trafikerar kommunen regelbundet, men det finns mycket som vi tycker kan förbättras, säger Jonas.

Vänsterpartiet har uppmärksammat två enkla åtgärder som skulle kunna ge fler och tryggare resenärer. Vi vill öppna Mossebo för en pendlingsparkering och för att möjliggöra byte till fjärrbussar. Vi vill också sänka hastigheten vid Takmosse-avfarten. Det är inte rimligt att bussarna ska korsa E22 där trafiken passerar i 100 kilometer i timmen, avslutar Jonas Andersson.

Du gillar kanske också...