Valdemarsviks viktigaste mandat är vårt!

Jonas Andersson (V), Valdemarsvik

 

Aldrig tidigare har ett enda mandat i kommunfullmäktige varit så viktigt som det är just nu. Utan Vänstern hade kommunen styrts av Alliansens högerpolitik som hade äventyrat ekonomin, arbetsmiljön och kommunvisionen.

Vi är det parti som konsekvent och systematiskt granskar och ger förslag för bättre arbetsmiljö och gott ledarskap i kommunen. Vi strävar mot ordning och reda som ska ge arbetsro och trygghet i våra viktiga välfärdsverksamheter! Och vi har redan uträttat mycket.

Vi räddade Garvarhuset Vi gav Garvarhuset ett nytt liv. Vänsterpartiet räddade en av Valdemarsviks allra mest värdefulla industribyggnader. Utan vårt försvar av byggnadens kulturella värde, hade huset nu varit rivet och raderat ur historien. Nu kan det istället fyllas med nytt liv!

Sol ska ge ljus i kommunens Funkishus Vi har sett till att kommunens bolag CVAB (Centrumhuset i Valdemarsvik) har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att producera egen el med solceller på husets tak. Detta kommer att spara både miljön och ekonomin, win – win, Vänsterpartiet var initiativtagare.

Färdtjänst för alla! Vi jobbar just nu mycket med att förbättra färdtjänsten. Vi vill att de äldre pensionärerna enklare ska få rätt till färdtjänst. Man ska inte behöva träffa ”rätt” läkare för att få rätt till samhällsbetalda resor. Som det är idag tvingas många äldre kvar i ett bilberoende, trots att de själva anser att deras rörelse- och reaktionsförmåga gör dem olämpliga som förare.

Du gillar kanske också...