Satsa på Linköpings barn!

 

Jessica Eek (V), gruppledare kommunfullmäktige

Vänsterpartiet i Linköping har prioriterat satsningar på kommunens yngsta medborgare de senaste åren. Att tidigt ge alla barn en möjlighet till trygghet och kvalitet i skola och förskola är en bra investering för framtiden, menar Jessica Eek som är gruppledare för partiet i kommunfullmäktige.

– Vi har en rad viktiga förslag som skulle hjälpa barn i Linköping att få en bättre start i livet. Förskolan är oerhört viktig och med rätt resurser så kan vi göra mycket mer för barnens utveckling, säger Jessica. Vänsterpartiet har föreslagit att ingen barngrupp i förskolan ska få vara större än 15 barn. Idag kan barngrupperna vara upp till 30 barn. Då blir det svårt att bedriva en bra verksamhet och istället blir det stressigt, rörigt och högljutt.

– Barns utveckling hänger ihop med en bra förskola. Men det är också viktigt att alla barn har rätt att gå i förskolan. Därför vill Vänsterpartiet att alla barn, även om föräldern är arbetslös eller hemma med småsyskon, ska få gå 30 timmar i veckan i förskolan, fortsätter Jessica. Vi måste alltid tänka på barnets bästa och förskolan ger barnen möjlighet till utveckling och kunskap.

Vänsterpartiet vill också förbättra för skolbarnen. Idag saknar barn till arbetslösa och föräldralediga rätt att delta på fritidsverksamheten.

– Oftast skulle dessa barn må bra av att få delta i fritidsverksamheten med de andra barnen. Det skulle ge dem större möjlighet att klara skolan och möjligheten att delta i fritidsverksamhetens arbete med barnens utveckling, avslutar Jessica Eek.

Du gillar kanske också...