Vinstjakt i välfärden är en återvändsgränd

Rolf Hansson (V), personalnämnds- ordförande Motala

 

I många kommuner har vi sett vad som händer när man släpper marknaden fri i välfärden. Det är uppenbarligen inte lösningen. I stället behöver vi frigöra de anställdas kreativitet och skapa former för brukarinflytande.

Privatisering förstör välfärden för att det då blir vinsttänkandet som styr, men sådana tankar kan smyga in också i vår gemensamma välfärd. Styrsystem som hämtats från det privata näringslivet har påtvingats delar av välfärden. System som gör ont värre. Istället för tillit har vi fått ökad kontroll. Istället för kvalitet har vi fått stressad personal som tvingas göra svåra prioriteringar. Resultatet är överallt mer byråkrati, mer kontroll av detaljer istället för att se till helheten. Välfärden borde fokusera på de viktigaste mänskliga värdena och inte bara av att göra mer av det som kan mätas i ekonomiska system.

En ekonomi för alla

Många kvinnodominerade yrken finns inom offentlig sektor. Barnskötare, förskollärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare är exempel på sådana underbetalda kvinnoyrken. Att lönerna här behöver höjas är de flesta överens om. De främsta skälen till att kvinnor tjänar uppåt 4 200 kronor mindre i månaden, är att lönerna är lägre i kvinnodominerade yrken och att många tvingas jobba deltid. Båda sakerna kan politiken göra något åt. Om man vill. Och det vill vi i Vänsterpartiet.

Rolf Hansson, ordförande i personalnämnden:

– Vår stora gemensamma utmaning i Motala är att rekrytera den personal som behövs. Här måste vi anstränga oss kring flera olika frågor, där löner, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter är mest avgörande. Vänsterpartiet vill ha en välfärd och en ekonomi som fungerar för alla, inte bara några få. För att få det att fungera driver vi politik för ett rättvisare skattesystem och för att skattepengar inte ska försvinna i fickorna på välfärdsbolagens ägare.  Vad som krävs för att få personalen att både stanna och utbilda sig vidare – det är att göra upp med  marknadstänkandet, tillföra resurser och få bort  vinstjakten i välfärden.

Det är vår tur nu!

Du gillar kanske också...