Information från Valberedningen i Vänsterpartiet Östergötland

Den 25 mars 2017 har Vänsterpartiet Östergötland distriktsårskonferens i Norrköping. Konferensen utser distriktsordförande, ordinarie och ersättare till distriktsstyrelsen och revisorer.

Nomineringar i samtliga val skall vara valberedningen tillhanda senast den 8 mars 2017.

Valberedningen uppmanar nu medlemmar och lokala partiföreningar att senast den 8 mars inkomma med nomineringar på kandidater till de olika valen. De nominerade får gärna vara tillfrågade om de vill ställa upp då det underlättar valberedningens arbete.

Nomineringarna skickas senast 8 mars till valberedningens mailadress:

[email protected]

 

Hälsningar

Valberedningen för Vänsterpartiet Östergötland

Nicklas Lundström (sammankallande)

Kerstin Sagström

Marja Bergström

Du gillar kanske också...