C berövar landsbygden dess framtid

vp-franco-3

Den 20 juni valde majoritetspartierna (S, MP, L,C) i Region Östergötland att helt lägga ner 28 linjer på landsbygden och dra ner trafiken kraftigt på ytterligare 16 linjer. I stället väljer man att flytta pengarna, omkring 25 miljoner, för att köra mer kollektivtrafik i Norrköping och Linköping.

Göran Gunnarsson (C) är ordförande i Trafiknämnden och anser att ”för de linjer som nu läggs ner är bedömningen att arbetspendlingen med kollektivtrafiken är i det närmaste försumbar vilket ger väldigt dyra linjer till liten nytta”. Det stämmer att arbetspendlingen är relativt liten på de flesta av linjerna som läggs ner men Gunnarsson räknar medvetet bort alla de skolbarn och ungdomar som varje dag åkte med dessa bussar och den breda samhällsnytta den gör för de samhällen och byar som nu blir helt utan kollektivtrafikförbindelser.

Detta är ett politiskt vägval där man riktar ett hårt slag mot landsbygdens framtid. Många barn blir helt utan skolskjuts och många unga får svårt att ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter. Det gör att den östgötska landsbygden blir mindre attraktiv för barnfamiljer och unga. Och att problemen med en åldrande och minskande befolkning på landet och ökande bostadsbrist och trångboddhet i städerna ökar. Det är inte en politik för social hållbarhet i hela regionen.

Att S, MP, L och i synnerhet C väljer att påskynda avvecklingen av den östgötska landsbygden är både förvånande och deprimerande. För det går att göra tvärtom. Vi i vänstern har högre ambitioner för kollektivtrafiken och la i vårt budgetförslag 30 miljoner extra på i huvudsak landsbygdens kollektivtrafik i stället för majoritetens stora besparingar. Vi säger inte att exakt samma linjer ska ha exakt samma turer som i dag utan vi vill ha en översyn och dialog för att se till att landsbygdstrafiken på bästa sätt motsvarar de boendes behov.

Vi tar ansvar för en levande landsbygd i Östergötland. Det är sådant som helt enkelt måste få kosta.

Franco Sincic (V)
Ledamot i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. Monica Ericsson skriver:

    Bra, Franco!