Rapport från riksdagen

Linda-liten2015 var på många sätt ett intressant och spännande år rent politiskt, men det mest fantastiska under året var ändå att vara föräldraledig. Politik i all ära, men att vara förälder slår högre veckans alla dagar.

Några veckor efter distriktsårskonferensen 2015 gick jag på föräldraledighet, och Torbjörn Björlund ersatte mig fram till januari, förutom en månad under sommaren då jag skrev allmänna motioner inom mitt ansvarsområde, om att förbjuda att häkta barn, en tillgänglig och anpassad kriminalvård och om brottsofferfrågor.

Riksdagsåret har flutit på utan hot om nyval och stora kriser inom partierna. Den krissituation som media gärna målar infinner sig aldrig riktigt i riksdagskorridorerna, utan där flyter utskottsarbetet, möten och debatter på som vanligt. Det som skiljer sig åt är att dom borgerliga partierna gärna och ofta gör tillkännagivanden, alltså byter majoritet i utskotten och får igenom sina förslag som regeringen på sikt ska ta hänsyn till. Det är en politisk markering men gör inte så stor skillnad.

Vänsterpartiet fortsätter att förhandla budgetförhandla med regeringen, ett arbete som tar lång tid och stundtals står stilla. Vänsterpartiet har hittills varit framgångsrika med att få igenom politiska förslag som gör skillnad i människor vardag, som gratis medicin för barn, tagit bort stupstocken i sjukförsäkringen och höjt a-kassan.

Min ambition i Justitieutskottet är att driva en vardagsnära feministisk rättspolitik. Att lagar ska vara anpassade efter människor vardag. Jag är även ansvarig för Vänsterpartiets högskole- och forskningspolitik, tillika ersättare i Utbildningsutskottet. I februari blev jag invald i Vs riksdagsgrupp förtroenderåd, ett slags arbetsutskott inför gruppmötena.

På V Östergötlands hemsida kan du löpande läsa aktuella rapporter från mitt riksdagsarbete. På min Facebooksida ”Linda Snecker” kan du följa mitt dagliga arbete. På riksdagens hemsida kan du läsa all motioner, interpellationen och debatter.

Mina uppdrag: rättspolitisk talesperson, forskningspolitisk talesperson, ledamot i Mediagrundlagsutredningen, ledamot i polisens regionråd Öst, partistyrelseledamot, ledamot i förtroenderådet, ledamot i RIFO nätverket för riksdagsledamöter och forskare, distriktsordförande.

Mediautfall: 2016 har jag hittills varit med i 42 artiklar. 2015 var resultatet 98. Vanligtvis nämns jag i NT, Folkbladet och Corren.

Med vänlig hälsning Linda Snecker

Riksdagsledamot och ordförande Vänsterpartiet Östergötland

Du gillar kanske också...