Vi Östgötar

LINDA HAR ORDET

”V ses som en vinnare i höstbudgeten” var Dagens Nyheters rubrik samma dag som regeringen pre-senterade den första rödgröna budgeten som äntligen kunde klubbas igenom av riksdagen. Och Vänsterpartiet är helt klart en vinnare, vi sitter inte i regeringen men får ändå igenom mer politik än vad Miljöpartiet får. Det ska vi vara stolta över, vi ska vara särskilt stolta över satsningar på kvinnors hälsa, fattiga barnfamiljer, ungas psykiska hälsa och sänkt skatt för pensionärer. Det hade inte varit möjligt utan Vänsterpartiet.

Men det betyder inte att vi är nöjda, inte alls. Det behövs fler satsningar och investeringar på klimat, infrastruktur och för att pressa ned arbetslösheten. Och Vänsterpartiet är fortfarande ett hårt arbetande oppositionsparti gentemot regeringen. Där viker vi inte en tum för ett ännu mer rätt-vist och solidariskt Sverige.

LindaSArbetet med höstbudgeten har förankrats både hos partistyrelsen och riksdagsgruppen, interndemokratin har funkat utmärkt i det pressade och sekretessbelagda arbete som en budgetförhandling innebär. Jag har åkt på partistyrelsemöten med mitt barn Filip, nu 5 månader gammal, och det har hittills fungerat utmärkt. Jonas Sjöstedt har vid flera tillfällen ställt upp som barnpassare under våra möten.

Annars har den senaste tiden dominerats av den stora våg av solidaritet med flyktingar som blåst upp under hösten. Det har varit fantastiskt att se all den värme och medmänsklighet som visats mot de utsatta människor som flyr från krig, förföljelse och krossade framtids-drömmar. Som distriktsordförande känner jag mig stolt över det arbete som V i Östergötland har lagt ner i denna fråga. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det gör mig hoppfull inför framtiden.

Med vänlig hälsning
Linda Snecker, ordförande Vänsterpartiet Östergötland

Läs hela medlemsbladet här.

Du gillar kanske också...