Juni månads regionfullmäktigemöte

Trygga anställningar för bussförare, upphandla friskt kött och alternativ strategisk plan

Region Öst politiker, Emil Broberg  V

Region Öst politiker, Emil Broberg V

Vänsterpartiet agerade på regionfullmäktigemötet bland annat genom en interpellation och en motion från Emil Broberg.

Interpellationen, som du kan läsa här, handlade om anställningstrygghet för bussförare vid upphandlingar och motionen, som du också kan läsa här, handlade om upphandling av friskt kött.

En stor fråga på regionfullmäktigemötet var den ”strategiska planen”, där Vänsterpartiet presenterade sitt alternativ.

Övriga dokument från mötet kan läsas här.

Vill du se webbsändningen från regionfullmäktige mötet så finns dessa numera på regionfullmäktiges kanal på Youtube.

Du gillar kanske också...