S fortsätter svika vallöften i regionen

Emil

I måndags var det återigen Regionfullmäktige. Tyvärr återupprepades mönstret från tidigare möten, Vänsterpartiet är den enda oppositionen och pressar på för förändringar. Majoriteten gör mycket lite och är knappt uppe i talarstolen. Kanske ett symptom på att det är svårt att välja inriktning i ett samarbete mellan rödgröna och högerpartier? Det finns i vart fall i stort sett inget alls kvar av de förslag och den politiska inriktning som S-V-MP gick till val på i höstas. Intressant nog var Vänsterpartiet och Moderaterna helt eniga om detta – Det har i politiken inte blivit någon skillnad på landstinget under alliansstyre och under alliansen S-MP-C-FP. Bortsett från att Socialdemokraterna med vårdvalet inom vuxenpsykiatrin lyckats privatisera mer och snabbare och att mer omfattande neddragningar inom kollektivtrafiken är på gång… Några av sakfrågorna där man verkligen kan undra hur framförallt S och MP tänkte under fullmäktige:

* Dagens viktigaste debatt handlade nog om att Vänsterpartiet föreslog att ”Vita Jobb”-modellen skulle införas. Det är en facklig upphandlingsmetod som går ut på att kontrollera att företagen regionen upphandlar av har schyssta villkor och inte sysslar med svartjobb. Det skulle gynna både de anställda och de seriösa företagen. Innan valet lovade S gruppledare Mats Johansson att införa ”Vita Jobb”. Det var ett uppenbart sviket vallöfte från Socialdemokratin och det kan inte ha varit lätt för alla sossar att sitta och rösta nej till.

* Nästa förslag från vänstern handlade om att landstinget skulle agera mot privata vinster i välfärden som regeringen sagt att man ska göra på nationell nivå. Socialdemokraternas Christoffer Bernsköld sa innan valet att ”Vi Socialdemokrater har varit tydliga med att vinstjakten och privatiseringarna måste få ett stopp”. Sedan har han alltså privatiserat vuxenpsykiatrin. I debatten sa han bland annat att ”hans övertygelse är att vården inte ska vara någon marknad” men att han samtidigt vill ha privata företag inom sjukvården och tillåta privat vinstuttag.
* Sedan handlade det om P-piller. Vänsterpartiet vill att alla P-piller ska vara subventionerade av Regionen. Majoriteten ville annorlunda och tyvärr kommer också i fortsättningen bara vissa P-piller (de som ingår i läkemedelsförmånen) att vara något alla har råd med. Det är ett stort problem eftersom vissa P-piller passar vissa individer och att inte ha råd till det man behöver kan innebära otrevliga biverkningar eller mindre makt över sitt sexliv.  Flera av de politiker i S-MP som röstade nej till förslaget, såsom Kaisa Karro (S) och Margareta Fransson (MP) har också innan valet tyckt som oss. Men när det gällde röstade dom emot förslaget och Vänsterpartiet stod ensamt på tjejernas sida.

Emil Broberg debatterade mest under dagen men som vanligt var vänstern flitigast i talarstolen och samtliga våra sex ledamöter var uppe och pratade. Från övriga partier var det ytterst få. Kolla gärna på webbsändningen!
* Det sista tydliga sveket under mötet var när S och MP:s Margareta Fransson valde att argumentera för att avslå ett medborgarförslag om att ge alla som vistas i Östergötland, inklusive EU-migranter, rätt till sjukvård. Det är ett tydligt politiskt val och extra tragiskt att det kommer från ett parti som faktiskt kämpade för papperslösas rätt till vård. Men när det gäller migranter från ett annat EU-land som inte har rätt försäkringskort eller råd att betala så ska alltså den Östgötska vården sätta stopp. Det är både ologiskt och omänskligt.
Jag får nog sen återkomma om kring resten av fullmäktigemötet, där hände faktiskt några positiva saker också gällande arbetsrätt och kollektivtrafik.
/Nicklas Lundström, politisk sekreterare

Du gillar kanske också...