Lägg inte ner linjer på landsbygden

Franko Sincic

Franco Sincic

Satsa på kollektivtrafiken

Nyligen antog både det nya Regionfullmäktige i ­Östergötland och Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden sin första verksamhetsplan. Vänsterpartiet tycks numer vara det enda partiet i länet som verkligen är berett att satsa på kollektivtrafiken och se till att den är till för alla. Det är framförallt på tre punkter som vi motsätter oss inriktning för kollektivtrafikpolitiken i Östergötland.

1.Vi måste stå upp för en kollektivtrafik för hela Östergötland, även på landsbygden. I dokumentet står bland annat att alla linjer vars drift inte täcks av biljettpriserna med mer än 20 % ska effektiviseras eller läggas ner. Det gäller en mycket stor del av ­Östergötlands landsbygdslinjer. Vi tycker att så många östgötar som möjligt ska ha möjligheten att åka ­kollektivt och vill absolut hitta effektivare lösningar. Vi kommer dock att motsätta oss en fortsatt avveckling av samhälls­service som kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill också att alla beslut om nedläggningar av linjer ska fattas politiskt i nämnden och inte av Östgötatrafiken eller tjänstemän. Det är bara så politikerna kan hållas ansvariga, kanske inte minst Centerpartiet som via Göran Gunnarsson har ordförandeposten i nämnden – kan han verkligen stå bakom nedläggningar av landsbygdslinjer?

2. Vi vill ha en mer serviceinriktad kollektivtrafik. Vi vill inte att kollektivtrafiken enbart ska vara till för de ”kunder” som arbetspendlar. Kollektivtrafiken ska vara till för alla, även skolbarn och fritidsresor. Ett steg är att byta ut begreppet ”kunder”. Vi vill också trycka mer på ett gott bemötande och att information om resande ska vara lättillgängligt för alla, inklusive tidtabeller i pappersform.

3. Vi vill inte att den del av kollektivtrafiken som finansieras av biljettavgifter ska öka. Om den styrande majoriteten fortsätter på den vägen finns det bara två möjliga konsekvenser: nedläggning av ett stort antal landsbygdslinjer eller ytterligare höjda biljettpriser. Från Vänsterpartiets sida anser vi att ytterligare höjda priser bara skulle minska kollektivtrafikens attraktionskraft, redan i dag är det tyvärr ofta billigare att ta bilen.

Östergötland har förbundit sig att försöka dubblera åkandet med kollektivtrafik både för miljöns och samhällseffektivitetens skull. Hur detta ska gå till samtidigt som priserna fortsätter öka och linjer läggs ner får i så fall majoritetspolitikerna svara på.

Miljöpartiet har tidigare varit enigt med oss i vänstern kring flera av våra idéer om att utveckla kollektivtrafiken och göra den bättre för alla. Nu när partiet samarbetar med borgerliga partier i regionen tycks dock de tankarna vara bortglömda.

Franco Sincic, regionfullmäktige (V)

Du gillar kanske också...