Årskonferens 21 mars i Mjölby med Östergötlands partidistrikt

Välkommen till distriktsårskonferensen!

Vänsterpartiet Östergötland håller årskonferens lördagen den 21 mars på Mjölby fritidsgård, Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby. Konferensen startar kl. 09.30 och beräknas pågå till kl. 16.30

Vad är en distriktsårskonferens? Distriktsårskonferensen är distriktets högst beslutande organ som fastställer verksamhetsplanen samt väljer distriktsstyrelse, distriktsordförande, valberedning och revisorer.
Val av ombud Partiföreningarna väljer ombud till distriktsårskonferensen. Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till konferensen. Vill du vara ombud?  Kontakta din partiföreningsordförande. Ombuden fördelas mellan partiföreningar i proportion till medlemsantalet räknat från 1 januari 2015.  Partiföreningar erhåller ett ombud för varje påbörjat femtontal (15) medlemmar.

 Norrköping  14 ombud

Handlingar

Kallelse till årskonferensen

 Linköping  11 ombud
 Motala  5 ombud
 Finspång  3 ombud
 Mjölby  3 ombud
 Söderköping  2 ombud
 Åtvidaberg  1 ombud
 Vadstena  1 ombud
 Kinda/Ydre  1 ombud
 Valdemarsvik  1 ombud
Ödeshög 1 ombud
Boxholm 1 ombud
Summa 44 ombud

Du kan motionera till distriktsårskonferensen!

Vad är en motion? En motion är et förslag man lämnar in skriftligt inför större möten, exempelvis kongresser, årsmöten eller för den delen distriktsårskonferenser. Man kan dels skriva motioner som handlar om att ändra, ta bort, eller lägga till något på de textförslag, som för exempelvis en Verksamhetsplan som distriktsstyrelsen lägger förslag på. Man kan också skriva allmänna motioner som inte handlar om någon speciell text. Distriktsstyrelsen kommer att skicka ut ett förslag på verksamhetsplan, som du kan föreslå ändringar i genom att skriva en motion.

Vem får motionera till distriktsårskonferensen? Alla distriktets medlemmar och alla distriktets partiföreningar har rätt att skriva motioner.

Hur är en motion uppbyggd? En motion består i huvudsak av tre delar: 1. En rubrik 2. En brödtext 3. Ett eller flera yrkanden I brödtexten motiverar man och argumenterar för sitt förslag och i yrkandedelen presenterar man konkret vad det är man föreslår. Yrkandedelen i en motion ska helst bestå av en eller flera attsatser. I slutet undertecknar man med sitt namn och vilken partiföreningen man tillhör.

Vad gör man efter att man har skrivit en eller flera motioner? Antingen mailar man in den till distriktet, till [email protected], eller skickar in den som ett brev till Vänsterpartiet Östergötland, Box 1224 600 42 Norrköping. Kom ihåg att motionen ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 9 mars, motioner som lämnas in senare kommer inte behandlas av distriktsstyrelsen.

Vad händer sen? Om du har skickat in din motion i tid, kommer distriktsstyrelsen svara på motionen och skicka ut alla motioner och motionssvar till de medlemmar som blivit valda till ombud.  På distriktsårskonferensen kommer alla motioner diskuteras och sedan fattas beslut om.

Viktiga datum inför DÅK:en

  • 9 mars Sista dag för motionsinlämning
  • 9 mars Sista dag för inrapportering av ombud

Med kamratliga hälsningar
Ricardo Olivares ombudsman

Du gillar kanske också...