Aktiva vänsterpartister på regionfullmäktige

Idag hade det nya regionfullmäktige, efterträdaren till landstingsfullmäktige, sitt sammanträde.

På webben kunde vi se en lång rad mycket aktiva vänsterpartister. Frågor som hur respekten för städpersonalen och deras ställning på arbetsplatsen påverkar städresultat och vårdrelaterade infektioner diskuterades. Emil Broberg ansåg att det är nödvändigt att se till att städpersonalen får bli en del av vårdpersonalens gemenskap, vilket inte kan ske med nuvarande anställnings- och upphandlingsförhållanden.

En annan lång debatt gällde meddelarfriheten i av Region Östergötland upphandlade företag, där vänstern vill skärpa kriterierna för att få vara en leverantör till regionen, främst när det gäller vårdtjänster.

Här är några ärenden där vänsterpartister visade stort engagemang i talarstolen:

  • Revisionsrapport – Styrning av städning i vårdlokaler
  • Svar på motion ”Öppna en utbildningsmottagning i Norrköping” Emil Broberg (V) m fl.
  • Svar på motion ”Säkra språkkompetens och personalförsörjning i landstinget Ricardo Olivares (V) m fl.
  • Svar på motion ”Handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar”  Emil Broberg (V)  m.fl.
  • Svar på motion ”Garantera meddelarfrihet vid alla upphandlingar” Emil Broberg (V)  m.fl.

Svar på interpellationer:

  • 1. När får Norrköping offentlig hörselvård?  – Jessica Holmqvist (V)
  • 2. Är det acceptabelt med social dumpning i kollektivtrafiken ? – Emil Broberg (V)
  • 3. Hur rapporterar privata vårdgivare till patientregistret? – Emil Broberg (V)
  • 7. Hur säkrar regionen att arbetstiderna inte går ut över medarbetarnas hälsa? – Jessica Holmqvist (V)

Dagens debatt i regionfullmäktige går att se på Region Östergötlands Youtube-kanal där debatten kommer igång i slutet av förmiddagen och sedan tar fart under eftermiddagen.

Ärendena presenteras närmare på regionwebben.

Du gillar kanske också...