Vem ska få bygga?

Ostlänken är en 15 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna i Sörmland och Linköping i Östergötland, ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt för hela regionen. Utöver klimat- och miljönyttan som kommer av ökad kapacitet på järnvägen kommer den också att ge många nya arbetstillfällen i Östergötland. Förhoppningsvis.
Men, det finns i dag inga garantier för att jobben går till östgötska ungdomar eller östgötska företag. Det finns alltför lite diskussioner om hur upphandlingar kan gynna lokala företag, eller överhuvudtaget företag som har en säker arbetsmiljö, kollektivavtal och avtalsenliga löner.

I dag har Sverige en byggarbetsmarknad som delvis är ett laglöst land. Det finns ett växande, men alltför osynligt B-lag på svenska arbetsplatser. Ofta är det utländska medborgare anställda av underleverantörer eller bemanningsföretag som jobbar under otrygga förhållanden, med betydligt sämre villkor och löner och som har de mest riskfyllda arbetsuppgifterna.

Vi ser i dag inom flera branscher hur fasta anställningar omvandlas till visstid och inhyrning, och hur det i praktiken blir fler som jobbar utanför det skydd som kollektivavtalen ger. Inom byggbranschen finns 90 000 företag, många små, varav 60 000 står utan kollektivavtal. Av 312 000 byggarbetare står 100 000 utan kollektivavtal. Dödsolyckorna är alltför många.

Reinfeldts Alliansregeringen genomförde systematiska försämringar av arbetsrätten genom att bland annat skära ner på Arbetsmiljöverket. S och MP-regeringen lovat krafttag. Arbetsmiljöverket ska få mer resurser och nollvision om dödsolyckor har nu blivit regeringspolitik i den budget som regeringen lagt fram efter förhandlingar med Vänsterpartiet.

Men till skillnad från S på riksplan styr nu S i både Linköping och Norrköping med borgerliga partier, samma borgerliga partier som bidrog till kraftiga nedskärningar gällande tryggheten och säkerhet på arbetsmarknaden i Alliansregeringen. Kommer S i Linköping och Norrköping att stå upp för arbetsrätten när Ostlänken byggs?

Det finns risk att underbetalda utländska arbetare kommer att dö i byggandet av Ostlänken om inte de östgötska kommunerna och staten tar ett större ansvar gällande arbetsmiljö. Det kommer inte att bli östgötska ungdomar från våra gymnasiala bygg- och anläggningsutbildningar som tar steget in på arbetsmarknaden om inte politiken ställer krav på att det görs upphandlingar som också lokala företag kan vinna, exempelvis genom att dela upp projekten i fler mindre delar.
Ostlänken är ett fantastiskt samhällsprojekt, för att det ska bli bra för Östergötlands del måste vi ha lokalpolitiker som kräver kollektivavtal, har en plan för hur det lokala näringslivet ska involveras och framför allt för hur arbetsmiljön kan säkras. Klarar en socialdemokrati som tagit ett rejält kliv åt höger av att reda ut det i Linköping och Norrköping?

Linda Snecker, riksdagsledamot Vänsterpartiet Östergötland
Nicklas Lundström, kommunstyrelseledamot Vänsterpartiet Norrköping
Jessica Holmqvist, gruppledare Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...