Socialdemokraterna svängde snabbt efter valet

Den socialdemokratiska hållningen kring lasarettet i Motala (LiM) skiftar snabbt. Mindre än två veckor innan valet skrev bland andra Mats Johansson och Christoffer Bernsköld i Corren:
”Vi socialdemokrater har varit tydliga med att vi vill se en sammanhållen sjukhusvård, vi tror inte att uppsplittrade sjukhus är det bästa sättet att möta en allt mer komplicerad och komplex sjukvård. Det innebär att vi inte kommer att förlänga det avtal som finns i dag eller upphandla sjukhusvården i framtiden.”

En månad senare hade de helt vänt om och nu förlänger man avtalet med Aleris. Det har sällan gått så snabbt och enkelt att svika ett så uttalat vallöfte.

Socialdemokraterna visar tydligt att det spelar en avgörande roll vem de samarbetar med. När de samarbetar med de borgerliga partierna anpassar de sig gärna till privatiseringspolitiken och sätter de privata företagens vinstintresse före möjligheterna att bedriva en god sammanhållen hälso- och sjukvård. När Vänsterpartiet är med prioriteras sjukvård före vinstutdelningar och utförsäljningar.

Vänsterpartiet vill se en långsiktig satsning på LiM där vi kan bygga upp en stabil verksamhet. Vi ser gärna en mer omfattande kirurgisk verksamhet och ett gott akut omhändertagande i ett utvecklat samarbete med Universitetssjukhuset. För att detta ska vara möjligt krävs det dock, precis som Socialdemokraterna sa innan valet, en sammanhållen organisation för sjukvården.

brobergemil per-gawelund

Emil Broberg och Per Gawelund

Du gillar kanske också...