Vänsterpartiet på landstingsfullmäktige 25-26 november

På landstingsfullmäktiges möte i november kommer bland annat tre interpellationer från Vänsterpartiets landstingsgrupp att behandlas:

 1. Är transsexuella sämre föräldrar?
 2. Satsning på förlossningsvården
 3. Är vårdvalet värt sitt pris?

Klicka på interpellationen ovan om du vill läsa den.

Dessutom ventileras listan med obesvarade motioner, varav Vänsterpartiet svarar för de flesta nämligen 19 st.:

 1. Öppna en utbildningsmottagning i Norrköping
 2. Säkra språkkompetens och personalförsörjning i landstinget
 3. Handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar
 4. Garantera meddelarfrihet vid alla upphandlingar
 5. Upphandla friskt kött
 6. Arbeta med Vita jobb
 7. En sjukvård utan kommersiella intressen
 8. Erbjud alla p-piller till unga kvinnor
 9. Fler sjuksköterskor med specialistutbildning
 10. Giftfritt landsting
 11. Gör primärvården mer tillgänglig
 12. Ställ krav på jämställdhet vid upphandling
 13. Ta fram ett jämlikhetsbokslut
 14. Utred ekonomiska trösklar för hälso- och sjukvården
 15. Utveckla lasarettet i Motala
 16. Utveckla hälsocentraler i socialt utsatta områden
 17. Vård för papperslösa i Östergötland
 18. Genomför försök med fri kollektivtrafik för pensionärer
 19. Låt pensionärer vara pensionärer, seniortaxa i kollektivtrafiken ska gälla från 65 års ålder

Motionerna tillhandahålles genom landstingsgruppen

 

Du gillar kanske också...