Rättvis cancervård kan rädda 150 liv varje år!

Emil_23-Foto-Kalle-Larsson

Cancervården i Östergötland är inte rättvis. Om alla fick lika bra vård hade kanske 150 dödsfall till följd av cancer kunnat undvikas. Detta beror på att den som är lågutbildad och har en låg inkomst faktiskt får en sämre sjukvård än den som är rik och välutbildad. Rent konkret innebär det att den som borEkängen får en bättre cancervård än den som bor i Skäggetorp. Detta är en av sjukvårdens absolut största frågor i framtiden. Dagens situation är oacceptabel.

Många lever i tron att vi har en rättvis sjukvård, där alla får den vård de behöver oavsett vilken bakgrund vi har när vi får sjukvård. Men så är det inte. Samhällets orättvisor speglas och förstärks i sjukvården. Den som har lång utbildning och bra utbildning får ett bättre omhändertagande, bättre behandling och bättre mediciner än den som har låg inkomst och kort utbildning. Detta är idag väl belagt i forskningen. Trots detta finns det inte några ambitioner hos landstingets politiska ledning att prioritera arbetet för en jämlik vård. Det är en djup tragisk inställning som varje år kostar människoliv i Östergötland.

Vänsterpartiet har en rad förslag för att komma tillrätta med problemet med ojämlikhet i sjukvården:

1. Ta fram ett jämlikhetsbokslut.
Vi behöver kartlägga och tydliggöra ojämlikheten i vården. Ett jämlikhetsbokslut ska både lyfta fram orättvisorna men också peka på konkreta förslag till lösningar.

2. Utbilda personalen.
Sjukvårdspersonalen är den viktigaste resursen i arbetet för en rättvis sjukvård. Det är i mötet mellan patient och vårdpersonal som ojämlikheten uppstår. Det är ofta en omedveten handling som gör att läkaren skriver ut sämre mediciner eller ger en sämre behandling och därför är utbildning och kunskap som är helt avgörande.

3. Satsa vårdcentralerna.
Vårdcentralen är nästan alltid första platsen man kommer till när man söker vård. Därför behöver vi satsa mycket mer resurser på de vårdcentraler i områden med en fattigare befolkning. Det är här som grunden för en rättvis sjukvård läggs.

4. Sänkta patientavgifter.
Många avstår idag att söka sjukvård på grund av att de inte anser sig ha råd. Detta riskerar att leda till ytterligare ohälsa och svårare sjukdom. Vänsterpartiet har redan sett till att ta bort avgifterna för mammografi och gynekologisk cellprovtagning.

5. Satsa på forskning och utveckling.
Landstinget behöver satsa mer resurser på forskning inom detta område. Vänsterpartiet vill etablera ett forskningscenter för att utveckla arbetet för en rättvis sjukvård.

Om Vänsterpartiet får vara med och styra landstinget efter valet på söndag kommer vi göra allt vi kan för att göra Östergötland till ett nationellt föredöme i arbetet för en jämlik hälso- och sjukvård.

Emil Broberg
Gruppledare Vänsterpartiet Landstingsgrupp

Du gillar kanske också...