Vänsterpartiet föreslår noll-vision för nya hiv-fall i Östergötland


I Linköping pågår nu Kärleksveckan för fullt. I anslutning till det föreslår Vänsterpartiet i en motion till fullmäktige att landstinget i Östergötland ska fastställa en noll-vision för nya hiv-fall i Östergötland.

– Hiv är fortfarande ett problem och en utmaning. Inte minst när det gäller att motverka stigmatiseringen och diskrimineringen av hivbärare inom landstingets alla vård- och verksamhetsområden, säger Jessica Holmqvist ersättare i landstingsstyrelsen.

Hiv är idag inte lika uppmärksammat som tidigare. Möjligen upplevs inte hiv som lika hotfullt längre, men även om vi i västerlandet har tillgång till bromsmediciner så är hiv fortfarande en svår sjukdom och ett livslångt handikapp. Bromsmediciner bromsar händelseförloppet, men botar inte sjukdomen. Det finns ännu inget vaccin mot hiv.

– Vi vill lansera en ”Nollvision för hiv i Östergötlands län”. Den innefattar nolltolerans mot nya hivfall, intensifierat preventivt arbete samt en strategi för att motverka stigmatisering av hiv-positiva. Ledordet är att varje nytt hivfall är ett för mycket, säger Emil Broberg gruppledare för Vänsterpartiet.

Därför måste landstinget dels bedriva ett aktivt fortlöpande arbete för att kunna bemöta hivbärare på bästa möjliga sätt och dels återlansera ett aktivt preventivt arbete för att förhindra spridning.

– Vidare måste det bli lättare att testa sig för hiv, det är bra att man kan göra det kostnadsfritt och anonymt. Dock måste informationen om detta bli bättre. Vid en enkel sökning på landstingets hemsida kan man inte få någon som helst information om hiv eller hiv-tester, avslutar Jessica.

För frågor eller mer information kontakta Emil Broberg, 070-622 87 07 eller Jessica Holmqvist, 076-525 10 86

Du gillar kanske också...