Sjukvårdsprogram

Rättvis sjukvård – Utan vinstintresse

Visste du att kvinnor med låg utbildning och inkomst har 37 % större risk att dö i bröstcancer än högutbildade? Visste du att den som är rik får bättre och modernare mediciner än den som är fattig? Visste du att män ofta får bättre vård än kvinnor? Visste du att tusentals östgötar varje år avstår från att söka sjuk- eller tandvård för att de inte har råd?

Detta är en verklighet i den svenska sjukvården som det inte talas så högt om. Men det är en verklighet som måste förändras och är möjlig att förändra.

Vänsterpartiet arbetar för en rättvis hälso- och sjukvård. Alla ska känna sig trygga att de får den absolut bästa sjukvården och att den ges på lika villkor. Ingen ska behöva avstå från att söka nödvändig vård för att den inte har råd.

Vänsterpartiet arbetar för en mer rättvis och jämlik hälso- och sjukvård. En röst på vänsterpartiet är en röst för en sjukvård där alla behandlas lika och där plånbokens tjocklek, vilket kön eller vilken bakgrund du har inte ska vara avgörande för din hälsa eller vilken vård du får. En röst på vänsterpartiet är också en röst för att våra skattepengar inte försvinner i vinst i privata företag. För att nå dit finns det mycket att göra. Några av de viktigaste områdena som vi kommer att prioritera under åren 2014-2018 är: sänkta patientavgifter, billigare tandvård och mer resurser till vårdcentralerna.

En hälso- och sjukvård utan vinstintresse

Grunden för en rättvis sjukvård är att människan ska stå i fokus. Vården ska alltid ha som främsta syfte att ge bästa möjliga vård och arbeta för att göra människor friskare. Därför behöver alla våra gemensamma medel gå just till vården och inte till vinst i privata bolag. Hälso- och sjukvård är inte en handelsvara som man ska kunna köpa och sälja. Det är en mänsklig rättighet där man ska stå helt fri från girighet och ekonomiska intressen.

  • Nej till vinstintresse i sjukvården
  • Alla skattepengar som betalas till hälso- och sjukvård ska gå till hälso- och sjukvård

 

Sänkta patientavgifter och billigare tandvård

Många östgötar avstår varje år från att söka vård för att de inte har råd. Detta gör att de riskerar att bli sjukare eller drabbas av svårare sjukdom. Det är helt orimligt att ha det så när särskilt när vi vet att orättvisorna i samhället ökar och allt fler får det svårt ekonomiskt. Det är därför helt nödvändigt att sänka patientavgifterna. Det finns också avgifter för förebyggande sjukvård som mammografi och gynekologisk cellprovtagning som vi helt vill ta bort. Det blir i längden en besparing för samhället och är självklart helt ovärderligt för de kvinnor som kan upptäcka och bekämpa cancern tidigare.

För alldeles för många är tandvården en stor utgift som man helt enkelt inte har råd till efter månadens nödvändiga utgifter. Det leder till allt sämre tandhälsa där de växande klyftorna i samhället syns allt tydligare i våra munnar. För Vänsterpartiet är det långsiktiga målet att tandvård ska ges och finansieras på samma sätt som sjukvården. Som ett steg i den riktningen vill vi sänka folktandvårdens avgift för undersökningar med minst 100 kr per besök i ett första steg.

Vänsterpartiet kommer under perioden 2014-2018 arbeta för

  • Sänkta avgifter på vårdcentralerna
  • Fria gynekologiska cellprovtagningar och mammografi
  • Sänkta kostnader för tandvårdsbesök

Satsning på vårdcentralerna

För att få en rättvis sjukvård i Östergötland krävs det att landstinget arbetar på nya sätt. Vårdcentralerna måste få möjlighet att fokusera mer på de som är sjukast och arbeta aktivt med att hjälpa de som har det svårast att komma in i sjukvården. Därför vill vi satsa mer resurser till vårdcentralerna i de områden där det bor mest fattiga och utsatta människor.

Det är också viktigt att det ska vara lätt att komma in i vården. I områden med stor ohälsa i befolkningen är det extra viktigt att ha längre öppettider. Vi vill också ha öppna mottagningar där man kan komma och träffa personalen och diskutera sina problem utan att stå i telefonkö eller boka tid i förväg.

  • Mer resurser till områden mer stor ohälsa
  • Längre öppettider och öppna mottagningar
  • Mer resurser till förebyggande arbete

Du gillar kanske också...