Vänsterpartiet säger nej till vårdval för hörselvården

Pressmeddelande

Vänsterpartiet säger nej till vårdval för hörselvården

När Hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutar om ett införande av ett så kallat vårdval för hörselvården i Östergötland röstar Vänsterpartiet nej. Det finns flera skäl till detta ställningstagande. Det mest grundläggande skälet är att det finns mycket stor risk att patienterna som har ett stort behov av denna vård kommer bli drabbade.

– De borgerliga partierna driver igenom detta beslut enbart av ideologiska skäl. De väljer att inte lyssna på kritiken som finns mot förslaget. De väljer privatisering för en väl fungerande vård som sätter patientens behov i centrum, säger Ricardo Olivares, Vänsterpartiets ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Erfarenheterna från andra landsting som genomfört denna reform är inte goda. I Skåne vittnar man om stora oklarheter och brutna vårdkedjor. I Östergötland har vi idag en väl fungerande verksamhet med hög service och kompetensnivå som patienterna är nöjda med. Med detta borgerliga experiment finns det stora risker för att vården kommer att bli sämre, fortsätter Ricardo.

För frågor eller mer information kontakta Ricardo Olivares, 070- eller gruppledare Emil Broberg, 070-622 87 07

 

Du gillar kanske också...