Kovändning

Oppositionen i landstinget är överraskade av vändningen i skattefrågan från majoriteten, men frågar sig hur de borgerliga vill använda skattehöjningen.

Under slutet av förra veckan kom det något överraskande beskedet att de borgerliga partierna och Vrinnevilistan vill höja landstingsskatten. Vi välkomnar att man nu har insett det. Men det är överraskande då dessa partier konsekvent har argumenterat emot en sådan under en lång tid, och gick till val på parollen ”Nej till höjd skatt” så sent som för ett och ett halvt år sedan.

När vi la vår gemensamma budget 2010 såg vi att det fanns stora behov av att investera i sjukvården. Bland annat handlade det om vården för äldre genom exempelvis geriatriken och av att satsa på att motverka psykisk ohälsa hos unga. Efter ett omfattande och grundläggande arbete bedömde vi att behoven sammantaget krävde en skattehöjning på 50 öre. Huvuddragen i vår politik har sedan legat fast och i två budgetdebatter, två finansplanedebatter och en mellanliggande valrörelse har de fem styrande partierna använt argument som exempelvis att en skattehöjning varit dålig för tillväxten och för kostnadskontrollen i vårdverksamheten. Från Alliansen och Vrinnevilistan har argumentationen mot skattehöjning varit högljudd.

Vad har förändrats så grundläggande sedan landstingsfullmäktigemötet i slutet av november? Åren 2013 och 2014 fanns med i den finansplan som då antogs och där de borgerliga partierna och Vrinnevilistan fortsatte sin argumentation mot skattehöjningar.

Väljarna förtjänar att få veta vad man vill göra med de ekonomiska resurser skattehöjningen skapar. Är det bara ökade lokalkostnader man ska täcka? Eller är det också tåg och möjligen annan kollektivtrafik som sagts? Eller är det också ambitionshöjningar i vården? Beskeden från olika företrädare går isär.

Finns det eftersatta vårdområden de borgerliga partierna och Vrinnevilistan nu planerar att göra något åt? Vad är det man vill göra med skattehöjningen egentligen?

Emil Broberg, gruppledare (V) i landstinget

Mats Johansson, gruppledare (S) i landstinget

Catarina Engström, gruppledare (MP) i landstinget

Du gillar kanske också...