V stödjer Ship to Gaza

Debattartikel i Folkbladet den 2011-06-28

I veckan seglar Ship to Gaza som en del i Freedom Flotilla återigen till Palestina med syfte att bryta den israeliska blockaden av Gaza. Med på ett av fartygen finns riksdagsledamoten Torbjörn Björlund (V) från Norrköping. Skeppen är lastade med bland annat betong och fotbollar från Gothia cup. Lasten tas emot av partipolitiskt oberoende organisationer. Vänsterpartiet Norrköping stödjer fullt ut Ship to Gaza som en fredlig aktion. Vi hoppas att man denna gång lyckas bryta Israels folkrättsvidriga blockad. Vi förutsätter att israels militär inte upprepar blodbadet 2010 då nio personer mördades, och låter skeppen med humanitärt bistånd nå Gaza.

I Gaza bor över 1,5 miljoner människor på en yta mindre än en tredjedel av Öland. Nästan hälften är barn. Gazaborna har ända sedan de demokratiska valen i Palestina 2006 utsatts för en illegal israelisk blockad. Det innebär att man lider brist på det mesta, bland annat mat, medicin och byggmaterial. Särskilt desperat har läget varit efter Israels angreppskrig 2009 då fler än 1 400 palestinier dödades, varav en fjärdedel barn. Den överlägsna israeliska militären riktade in sig på att förstöra viktig infrastruktur, industrier och kraftverk. Gazaborna är i skriande behov av handel vilket Israel fortfarande förvägrar befolkningen.

De hoppingivande demokratiska revolutionerna i mellanöstern har förbättrat palestiniernas situation. Trots att fria val ännu inte hållits i Egypten har övergångsregeringen delvis öppnat gränsen mot Gaza vilket försvagat blockaden.

En hållbar lösning på konflikten förutsätter att Israel följer FN:s resolutioner. Det skulle innebära ett omedelbart stopp för den illegala blockaden mot Gaza och ett slut på den utdragna etniska rensningen av Västbanken. Det skulle också kräva ett fullständigt tillbakadragande av trupper och bosättare från ockuperad mark på västbanken och östra Jerusalem. Rätten för flyktingar att återvända och palestinskt självstyre inom 1967-års gränser är förutsättningar för en rättvis fred.

Vi önskar Torbjörn Björlund lycka till med sin humanitära insats på Ship to Gaza.

Nicklas Lundström ordförande (V) Norrköping Linda Snecker vice ordförande (V)

Du gillar kanske också...