Östgötatinget

I lördags var jag på Östgötatinget i Rydsnäs i Ydre. Det är ett initiativ av Länsstyrelsen och Regionförbundet Östsam och har som avsikt att samla landsbygdsrörelsen. Under dagen presenterades olika initiativ som tagits för att bidra till en uveckling av landsbygden i Östergötland. Ett projekt rörde matchning av entreprenörer på landsbygd och det har haft goda effekter, vi fick höra om några exempel bl.a. Torpöns färjeläge och camping. Leaderområdena i Östergötland berättade också om vad de kan bidra med i stöd för landsbygdens utveckling.

I alla dessa exempel finns trepartsamverkan med ideella, offentliga och privata insatser. När alla dessa parter hittar varandra kring lokala lösningar blir det oftast bra. Den utsatta situtationen på landsbygden gör en samverkan nödvändig. Jag tror att metoden och exemplen är väl tillämpbara även i stadsmiljöer, framförallt i områden som känner sig (och oftast är det också) eftersatta och underprioriterade.

Det verktyg som diskuterades under mötet var att göra lokala utvecklings- och handlingsplaner. Det är ett sätt att jobba som jag själv har goda erfarenheter av och vi kommer i Regionförbundet Östsam att ta initiativ till att försöka utveckla arbetssättet. Kommer att återkomma till det.

Jag vill tacka alla aktiva i Rydsnäs för att bra arrangemang och de goda exempel man visade upp. Det är stimulerande att se vad man kan åstadkomma när alla drar åt samma håll.

Lämplig låt ur proggarkivet blir Påtalåten med Ola Magnell.

/Lelle Karlsson, vänsterpartiets representant i regionförbundet Östsam

Du gillar kanske också...