Ta hem soldaterna!

Andreas Norlén ger i sin insändare i MVT den tredje november en bild av situationen i Afghanistan som jag menar är helt felaktig. Beskrivningen haltar betänkligt och skönmålar det som i dag händer under NATO- och USA-befäl i landet.

Först och främst vill jag dock poängtera att man ska ha den största respekt för de svenska soldater som i dag finns i Afghanistan. De gör sitt allra bästa för att fullgöra sin uppgift. En uppgift som tyvärr mer och mer tydligt är dömd att misslyckas.

Situationen i Afghanistan är, och har länge varit, kaotisk och svårhanterlig. Inte bara talibanerna utan även andra grupper är inblandade i strider och kamp om inflytande och makt. Andra november fanns en beskrivning i MVT från en hemkommen soldat. Han beskrev hur två svenska soldater stupade. Skjutna av en afghansk polischef. Det visar hur situationen är i dag. De flesta utländska soldater ses som inkräktare och beskyddare av en korrupt regim som inte har kraft att leda landet. Hoppet att detta går att ändra sjunker hela tiden. Situationen eskalerar och säkerheten för den afghanska befolkningen blir sämre och sämre. Det är i dag farligare att vara gravid i Afghanistan än att vara utländsk soldat och en hel generation afghanska män växer upp utan mer än marginella möjligheter att utbilda sig och få ett arbete och även bilda familj.

Hur kan då situationen förbättras? Vad kan Sverige göra? Vänsterpartiet menar att utgångspunkten alltid måste vara vår solidaritet. Sverige ska finnas i Afghanistan. Vi ska göra mer för att stödja arbetet, som afghanerna själva ska utföra, med att bygga fred, demokrati och utveckling. Detta kräver en ny strategi. I stort så behövs dessa delar:

  • Ett tydligt startdatum för tillbakadragandet av svensk trupp. Lika viktigt är ett uttalat stoppdatum när detta ska vara klart.
  • En ny civil strategi som bryter den militära inriktningen på deltagandet och närvaron i landet.
  • Kraftiga satsningar på bistånd. Mer resurser till utbildning, hälsovård, infrastruktur och stöd till dan svaga afghanska polisen. Bekämpa korruptionen.

Ingenting av detta finns i den 6-partiuppgörelse som presenterades häromdagen. Tyvärr tror vi att detta kommer att leda till att det är regeringens och ”bombhögerns” tolkning av vad som krävs som blir resultatet. Detta kommer då att skapa mer lidande i Afghanistan och det går inte att utesluta att fler svenska soldater kommer att få sätta livet till i en insats som är dömd att misslyckas.

Torbjörn Björlund
riksdagsledamot för Vänsterpartiet,
ledamot i försvarsutskottet

Du gillar kanske också...