I ett rött Östergötland bygger vi världens bästa välfärd

Uttalande från Distriktsårskonferensen 2010-03-20

Klicka för att se pdf med valplattformen

Klicka på valplattformen för att läsa den

I höst är det val i Sverige. Det är ett val som kommer att handla om hur vi håller ihop. Hur vi håller ihop sjukvården. Hur vi håller ihop skolan och äldreomsorgen. Hur vi håller ihop
A-kassan, sjukförsäkringen och allt det där andra som vi kallar för välfärden.

Alla är vi olika. Och alla har vi olika behov. En del av oss behöver förskoleplats, andra behöver ett rum på äldreboendet. Men de flesta av oss behöver någonting, någon gång. Vi tror att det bästa sättet att bygga framtidens välfärd är att göra det tillsammans.

Vi lever idag i en tid där klyftorna ökar, mäns makt ökar, barnfattigdomen breder ut sig, sjuka jagas med piska och ställs utan försörjning, ungdomsarbetslösheten växer och så vidare. Denna utveckling är inte av naturen given utan framtvingad av politiska beslut. Det finns alltid en annan väg att gå. Det finns alltid andra alternativ.

Framtiden är inte huggen i sten och tillsammans kan vi förändra den till det bättre. Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen. För att kunna göra det måste vi bli fler som tror på en mer rättvis och jämställd framtid. Tillsammans kan vi vanliga människor åstadkomma stora förändringar.

De förändringar som vi har satt högt upp på var lista över saker vi vill åtgärda om vi vinner valet är att återskapa ett tryggare samhälle med en A-kassa och en sjukförsäkring som inte kastar ut oss i ovisshet utan försörjning, att bekämpa arbetslösheten, stärka den offentliga sektorn med fler människor som hjälps åt i skolan, äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.

Vi vill bygga en gemensam framtid med en gemensam välfärd som vi tillsammans kan bestämma över så att vi verkligen ser att våra resurser används på bästa möjliga sätt till dem som behöver det mest. Därför vill vi inte sälja ut och privatisera det som vi gemensamt under generationer byggt upp. Vi vill ha en välfärd baserad på vad vi behöver och inte på några få stora företags intressen av vinst.

Efter valet vill vi se ett rättvisare Östergötland. Vänsterpartiet behövs för att detta ska bli möjligt. Men vi klarar det inte själva. Vi måste bli fler som arbetar för samhällets utveckling, vi måste bli fler som deltar i samtalet och vi måste bli fler som bidrar med idéer till hur framtidens samhälle.

Vi vet att alla kan bidra och vi vill bjuda in alla att komma med förslag och idéer om hur vi kan bygga världens bästa välfärd. Utifrån dessa förslag ska vi bygga vår valrörelse och vårt arbete för ett rättvisare Östergötland och ett rättvisare Sverige.

Du gillar kanske också...