Sveriges PensionärersIntresseparti sviker sina väljare i Mjölby!

I dag, 10/8, beslutade Omsorg- och socialnämnden budgeten för 2010. Åter drabbas äldreomsorgen med kraftiga nedskärningar, trots att Mjölby kommun redan har en av landets lägsta kostnader för denna verksamhet. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkade avslag på denna besparing eftersom vi inte vill försämra vården för våra äldre. Men det vill SPI här i Mjölby, hur är det möjligt?? Samma fråga ställde jag i nämnden, men svaret är att vi ser på saker och ting på olika sätt.

 Jag blir än mer förbryllad när jag på deras hemsida (http://www.spipartiet.org/) läser " Inom en 10-årsperiod kommer det att behöva anställas närmare 150 000 personer bara inom äldreomsorgen". I deras program står det att partiet ska arbeta för " att personalresurserna förstärks vid alla former av äldreboenden".

 

–         Den antagna budgeten går inte alls i den viljeinriktningen!

 

På hemsidan hittar jag en artikel som Leif Ekström skrev 12 december 2005, dvs före valet 2006. Leif sitter i dag ledamot i Omsorg- och socialnämnden. Han skriver " I Vård och Omsorgsnämnden i den kommun, där jag är verksam, har som i många andra kommuner i Sverige det ekonomiska läget satt igång en mängd olika tankegångar

om var eller vad det eventuellt kan dras in på och hur man kan bli effektivare. Kanske rent av sänka ambitionsnivån. Det har nämnts att man kan tänka sig

ett större engagemang från organisationer eller att anhörigas insatser ökas. Min egen framförda uppfattning är att anhöriga redan har en stor insatsnivå".

 

–         Till sist; Hade jag lagt min röst på SPI här i Mjölby skulle jag vara mycket besviken i dag!

 

Lena Höjdevall

Ledamot i Omsorg- och socialnämnden för Vänsterpartiet   

Du gillar kanske också...