Vänsterpartiet satsar på jobb i Östergötland!

I den nuvarande krisen, med varsel och uppsägningar i Östergötland, är det avgörande att skapa förutsättningar för nya jobb. Det finns stora resurser i länet som vi måste ta till vara. Vänsterpartiet vill satsa på den kompetens, det kunnande och de drivkrafter som finns inom bland annat industrin, universitetet och kommunerna.

Här presenterar vi ett åtgärdspaket med viktiga åtgärder som ger förutsättningar för fler jobb. Kraftfulla infrastruktursatsningar är särskilt viktiga när lågkonjunkturen är här. Investeringar i infrastruktur bidrar både till att skapa jöbb och ett hållbart samhälle. Vi gör långsiktiga investeringar och satsar drygt 20 miljarder under en tolvårsperiod i regionen. Framför allt vill vi göra järnvägssatsningar.Den största satsningen är Ostlänken — dubbelspår mellan Järna och Linköping (15 miljarder) — men vi vill även förbättra för godstrafiken.

Regeringen har genomfört stora skattesänkningar istället för att satsa på välfärden. Det är ett vägval som kommer att innebära att krisen fördjupas, och att välfärden urholkas ytterligare under nästa år. Kommunerna och landstinget måste ra förutsättningar att behålla sin personal för att inte förvärra jobb krisen. Regeringens frysning av statsbidragen måste hävas. Därutöver föreslår Vänsterpartiet att staten avsätter drygt 350 miljoner kronor som ett särskilt stöd till kommunerna och landstinget i Östergötlands län för att stimulera till investeringar i tillgänglighet, miljö och klimatomställning m.m.

Vi vill även skapa nya jobb inom kommuner och landsting och avsätter stöd via statsbudgeten för att möjliggöra ca 3750 nya välfärdsjobb i länet under de kommande tre åren. Vi vill dessutom möjliggöra ett investeringsstöd, inriktat på miljö- och energiomställning samt tillgänglighet, till kommunsektorn för att tidigarelägga eller för att möjliggöra planerade investeringar i lågkonjunkturen.

Universitetet är i behov av mer forskningsresurser. Vi vill även öka antalet platser på universitet med 2720 st. t.o.m. år 2011. Dessutom satsar vi på extra anslag för breddad rekrytering, validering, studie- yrkesvägledning, alternativa antagnings- och urvalsmetoder och förbättrad introduktion för nytillkomna studenter. Fler kanske ser det som en möjlighet att studera nu när arbetslösheten ökar.

Ge lUC (Industriella utvecklingscentra) resurser att utveckla verkstadsföretagen i länet. Det regionala utvecklingsbolaget arbetar just nu med kompetensutveckling som gagnar jobb och tillväxt i Östergötland.

Staten bör ta över ansvaret för kommunala lärcentra för att stärka tillgången till utbildning överallt i landet. Det är en viktig insats i tider av uppsägningar och för att underlätta omställningen till nya jobb. Vi satsar också på en rejäl utbyggnad av den kommunala vuxenutbildningen och på att fler KY-utbildningar inrättas.

Vänsterpartiet tror på Östergötland!

 

Du gillar kanske också...