Vård till skadade barn från Gaza

Sedan Israels attacker mot Gaza inleddes har hundratals människor mördats och tusentals har skadats.

För att kunna hjälpa alla de som skadas kommer det att krävas omfattande insatser för att stärka den palestinska sjukvården. Omvärlden kommer att behöva hjälpa till i uppbyggandet av det som Israel raserar.

 

 

Vi ser också att vi kan och bör hjälpa till mer konkret och utnyttja vår avancerade vård i Sverige för att hjälpa de som skadats i Gaza. Landstinget fanns på plats redan 2001 i Gaza via Swedish Medical Program som numera finns inom Katastrofmedicinskt centrum. Det finns således redan anställda som har kunskaper och erfarenheter som borde komma till användning.
 
Vänsterpartiet föreslår därför att Landstinget i Östergötland ska upplåta fem vårdplatser, inklusive transporter, till allvarligt skadade barn från Gaza. Vi menar att detta är det minsta vi kan göra.
 
Vi anser också att landstinget bör kunna underlätta för och ge stöd åt medarbetare inom landstinget, som vill ställa sin erfarenhet till förfogande i Gaza.
 
Vi kan inte se detta ske utan att agera. Om vi inte vill att man i framtiden ska se tillbaka och undra hur vi kunde se detta ske utan att göra någonting är det dags att agera.

Lotta Heelge Gruppledare Marja Bergström Landstingsstyrelsen

 

 

Du gillar kanske också...