Sjunger inte i alliansens jubelkör!

Öka ramarna till social- och omsorgsnämnden! Lena höjdevall anser att ”som Vänsterpartiets ledamot i Mjölbys social- och omsorgsnämnd stämmer jag inte in i jubelkören över plusresultatet i kommunens bokslut för 2007. Jag har inga problem med att avstå.”

I Corren 8 februari betonar kommunalrådet Monika Gideskog, Moderaterna, att det är viktigt att nämnderna håller sina budgetar. Totala överskottet för hela kommunens budget är drygt 21 miljoner, social- och omsorgsnämndens har ett underskott på ca 9,5 miljoner.

– Jag bara undrar; när tänker ledningen ta sitt ansvar och anpassa budgetramarna för social- och omsorgsnämnden efter verkligheten?

Efter valet, då vi fick en allians av borgerliga partier i ledningen här i kommunen, har det ökat påtagligt med människor som tvingats ansöka om försörjningsstöd för att klara sin vardag. kommuninvånare med funktionsnedsättningar och som behöver särskilt stöd ökar. Allt fler blir äldre och kommer att behöva mer omsorgsinsatser. Någon kvinnojour finns inte längre i kommunen.

Alliansen tycker det är för dyrt att finansiera Länkarnas föreningslokal på Strandvägen. Hyresavtalet sägs upp innan något alternativ presenterats. Jag förstår inte varför, jag tycker det är nonchalant och beklämmande. Länkarnas verksamhet bedrivs till största delen av ideella krafter och borde snarare få bättre ekonomiska resurser och stöd då det är ett oerhört viktigt komplement till kommunens eget arbete med alkoholism.

Lena Höjdevall
Vänsterpartiet Mjölby

Du gillar kanske också...