Fråga folket om EU:s konstitution

EU:s nya konstitution medför ökad överstatlighet och hotar Sveriges självbestämmande. Medborgarna måste få rösta i frågan. Detta anser Jens Holm (v)

Flera EU-anhängare påstår att förslaget till EU-konstitution leder till att EU får färre saker att syssla med. Jag skulle vara glad om det var så, men tyvärr stämmer det inte. Det förslag som nu finns till EU-konstitution överför väsentligt mer makt till EU-nivå.

Förslaget till EU-konstitution/fördrag har legat på is sedan folken i Frankrike och Holland sa nej till det 2005. Vid toppmötet nu i midsommar togs en ny text fram, som är nästan identisk med den som förkastades för två år sedan. Denna text ska slutgiltligen antas till hösten för att sedan godkännas eller förkastas i de 27 medlemsländerna.

Sverige och medlemsländerna är de stora förlorarna när vår vetorätt försvinner på ett 50-tal områden och EU kan bestämma över våra huvuden. Inte minst ökar EU:s överstatlighet kraftigt på det rättsliga området både vad gäller straffrätt och civilrätt. Detta kommer leda till mängder av direktiv och förordningar från Bryssel med detaljerade krav på harmonisering av medlemsländernas lagstiftning.

Med detta EU-fördrag, som både svenska moderater och socialdemokrater omhuldar, tvingas medlemsländerna förbinda sig att rusta upp militärt och en krigsmaterielbyrå ska inrättas. EUs mål blir att bygga ett gemensamt försvar. EUs utrikespolitik samordnas ännu mer och en gemensam utrikesminister ska inrättas, en så kallad hög representant i utrikesfrågor.

Dessutom slås Sveriges juridiska plikt att införa euron och anslutas till EMU fast. Att inte Fredrik Reinfeldt lade in sitt veto mot åtminstone detta är inget annat än ett hån mot svenska folkets nej till EMU i folkomröstningen 2003.

Bortglömt i debatten är också konstitutionstextens krav på gemensam familjepolitik. Så här skriver man: "Rådet får på förslag av kommissionen anta ett beslut där det anges vilka aspekter av familjerätten som har gränsöverskridande följder och som kan bli föremål för akter som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet." (sid 28 i det så kallade konstitutionella mandatet)

Det betyder faktiskt att EU-lagstiftning på delar av familjeområdet är på gång. Familjepolitik i EU-sammanhang betyder nästan alltid kristdemokratisk sådan. Detta är något som socialister – som jag – men även liberaler med kraft borde motarbeta. Familjepolitik ska under inga omständigheter ligga på EU-nivå!

Många svenskar vill att EU ska bestämma över färre saker. Nyligen beslutade EU-parlamentet – återigen påhejade av såväl svenska moderater som socialdemokrater – att alla medlemsländer ska vara tvungna att avreglera sitt postväsende. Det är sådan politik som moderaterna gillar, men varför ska EU besluta hur medlemsländerna ska dela ut sin post? Liknande avregleringskrav på andra områden är att vänta när konstitutionstexten innehåller omfattande skrivningar mot statliga monopol och krav på avregleringar av tjänstesektorn. Återigen, varför ska Bryssel besluta över detta?

EUs fördragstext leder till omfattande förändringar. Det är av just det skälet svenska folket borde få säga sitt i en folkomröstning. Tyvärr är den moderatledda regeringen motståndare till detta. Man undrar varför. Tror man inte på sina egna argument? Törs man inte fråga svenska folket?

 

Jens Holm, EU-parlamentariker (v)

Du gillar kanske också...