Venezuela och den bolivarianska revolutionen

Venezuela skrämmer högern och USA, därför att den ger oss hopp. Den ger miljontals fattiga i Latinamerika hopp om att en bättre värld är möjlig. Den ger tusentals sociala rörelser, vänsterpartier och motståndsrörelser världen om ett alternativ, ett exempel.

 ”Sedan det venezuelanska folket gjorde uppror och valde Chávez till sin president år 1998 har landet slagit in på den demokratiska och mänskliga väg som vi kallar för socialismen. Man har tagit strid mot kapitalets herravälde till USA–imperialisternas och den inhemska överklassens stora förtret. Folk som tidigare sålde tuggummi eller putsade skor har fått tillgång till sjukvård, utbildning och riktiga jobb på kooperativa arbetarstyrda företag.”

De som skriver så är en grupp studenter som går ”Att Förändra Världen”, en ett–årig kurs i marxistisk och feministisk teori, på Kvarnby Folkhögskola. De har varit på studieresa i Venezuela i februari 2007, där de träffade nya kooperatörer, gräsrotsaktivister,
ministrar, oppositionella, journalister, indianer, kvinnokämpar, och fackliga aktivister. Efter hemkomsten till Sverige har de velat återge den bild av landet som de fick av de människor de träffade. Den skiljer sig radikalt från den bild
vi matas med av Sveriges ideologiskt likriktade journalistkår. Ur studieresan har kommit tre projekt.

  • En pocketbok
  • En dokumentär kortfilm
  • En gratis masstidning

Är du intresserad av att bedriva studieverksamhet kring Venezuela och den bolivarianska revolutionen eller bara ta del av materialet för egen del kan du beställa det.

Du gillar kanske också...