Moderaterna nonchalerar förebyggande brottsbekämpning

I Corren den 1 juni påstår Betty Malmberg (m) felaktigt att Vänsterpartiet vill se nedskärningar i rättsväsendet. Under den förra mandatperioden ökade vi tillsammans med (s) och (mp) rättsväsendets budget till historiskt stora nivåer. Och vi föreslår fortsatta förstärkningar av budgeten, tvärtom mot vad Malmberg påstår. Låt vara att vi inte vill se lika stora förstärkningar som henne, men låt då diskussionen handla om detta. Det är ohederligt av henne att påstå att vi föreslår nedskärningar.

Om resursbrist var enda sättet att få ett effektivare rättsväsende så borde alltså den största ökningen av rättsväsendets budget någonsin ha gett stora resultat. Men nu är det tyvärr inte så på alla håll. Ett exempel på detta är polisen, där pengarna bör kunna användas på ett betydligt effektivare sätt, vilket vi vill att man ska utreda. Vi vill också påpeka att under de senaste åren har polisen haft ett betydande budgetöverskott.

Det viktigaste brottsförebyggande arbetet drivs genom insatser på välfärdens och socialpolitikens område. Det menar vi och den större delen av den kriminologiska forskningsexpertisen. Polisen kan aldrig låsa in alla som begått ett brott. Detta är inte moderaterna intresserade av att ta till sig. Vänsterpartiet har desto större satsningar som skulle innebära ett effektivare arbete för att minska antalet brott som uppstår, istället för att bara sträva efter att reagera på redan begångna brott.

LENA OLSSON

Du gillar kanske också...