Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens

Lördagen den 24 mars höll Östergötlands partidistrikt årskonferens i ”Wawrinskysalen” hos IOGT-NTO i Linköping. Konferensen samlade 53 ombud från Östergötlands lokalavdelningar och ett antal gäster, bl.a. Marianne Ericsson från partistyrelsen.

Hälsningar till årskonferensen framfördes av Ung Vänster och Vänsterns studentförbund liksom från Kvarnby folkhögskolas ”Förändra världenkurs” som också tackade för att deras Venezuelaresa sponsrats av partidistriktet. Förutom dessa hälsningar hade årskonferensen besök av Marianne Ericsson från partistyrelsen (och Huskvarna!).

Mariannes hälsning beskrev bl.a. partiets nuvarande arbete med inriktning mot arbetsmarknads-, miljö- och välfärdsfrågor. Hon beskrev också det kristdemokratiska hotet mot feminismen. Hon känner ju väl till många av kristdemokraternas främsta företrädare som kommer från hennes eget partidistrikt.

Årskonferensen beslutade om en balanserad budget som bl.a. innehåller en halvtids kanslisttjänst och en deltids ombudsmannatjänst, en möjlig omlokalisering av distriktsexpeditionen, samt ökat stöd till Ung Vänster och Vänsterns studentförbund. Fondering sker för såväl de allmänna valen 2010 som det mellanliggande EU-valet. Detta innebar också att Norrköpingsavdelningens motion besvarades positivt.

En verksamhetsplan antogs som innebär att:
– vi sanerar ekonomin och bygger en stabil valfond
– DS utvecklas som politisk organisation för samordning och politisk utveckling
– nya arbetsformer för att uppnå konkreta politiska resultat
– seminarier och studier genomförs
– lokalavdelningarna får stöd
– information förmedlas inom distriktet
– en halvårskonferens genomförs

Till ny distriktsordförande valdes:
Sirpa Mikkola Karlsson, Motala

Till ledamöter i DS valdes:
Per-Johan Fjällström, Åtvidaberg
Kerstin Hildebrand, Norrköping
Lelle Karlsson, Norrköping
Elin Melander, Norrköping
Annki Morén, Mjölby
Svante Pettersson, Motala

Till ersättare i DS valdes:

Thomas Zandén, Kinda
Emil Berg, Linköping
Erik Schooner, Motala

Därutöver adjungeras en rad förtroendevalda som vanligt till distriktsstyrelsen.

Du gillar kanske också...