Misstag att privatisera sjukvården

De borgerliga partierna vill genomföra ett omfattande systemskifte i den svenska hälso- och sjukvården. I regeringens promemoria ”Driftsformer för sjukhus” dras riktlinjerna för framtidens organisering av sjukvården upp. Genom att öppna för omfattande privatiseringar samtidigt som privata finansieringar tillåts öppnar borgerligheten för ett systemskifte.

Privatiseringen av lasarettet i Motala är ett exempel på detta. Den syftar till att gå från en behovsstyrd till en marknadsstyrd hälso- och sjukvård.

När landstinget flyttar över resurser från lasarettet i Motala till Vrinnevisjukhuset drar det i praktiken undan förutsättningarna för sjukhusverksamhet i Motala.

För att inte behöva lägga ner en stor del av verksamheten med de konsekvenser som det innebär för personal och en förväntad och berättigad opinionsstorm driver borgerligheten igenom en privatisering. Den fortsatta privata verksamheten ska ha en i grunden oförändrad kapacitet vilken enbart till vissa delar kommer att finansieras av offentliga medel. Resterande del ska finansieras genom att dels sälja tjänster till andra landsting men också genom privata finansieringslösningar, vilket tidigare varit förbjudet.

Genom att privatisera och bibehålla kapaciteten vid lasarettet i Motala skapas mycket medvetet en överproduktion av sjukvård vilket är en grundläggande förutsättning för att ta steget från en behovsstyrd till en marknadsstyrd verksamhet där den som betalar mest får den bästa vården.

Plånbokens tjocklek kommer att spela en större roll vid fördelningen av sjukvård. Detta är inte bara ett första steg i ett omfattande systemskifte utan också ett enormt slöseri med samhällets resurser. Det borgerliga systemskiftet kommer att leda till att stora grupper med omfattande vårdbehov kommer att komma i andra eller tredje hand när resurserna fördelas annorlunda.

Att privatisera hälso- och sjukvården och samtidigt öppna för privata finansieringsalternativ leder till en katastrof för svensk sjukvård. Vi vet av erfarenhet från Sverige och andra länder att offentligt finansierad och driven vård där behoven styr är både effektiv och högkvalitativ. Högerns dogmatism kommer leda till en dyrare och sämre vård vilket drabbar medborgarna hårt.

Vänsterpartiet arbetar för att få en vård som är effektiv och demokratisk styrd. Vi vill att de med de största behoven ska få den snabbaste och bästa vården. Vi är djupt oroade för att den borgerliga regeringen öppnar för ett systemskifte där plånboken ska få styra på bekostnad av behoven.

Lars Ohly, partiledare

Sirpa Mikkola-Karlsson, ordförande vänsterpartiet Motala

Lotta Heelge, gruppledare landstinget 

Du gillar kanske också...