Öppet för systemskifte

I regeringens promemoria ”Driftsformer för sjukhus” dras riktlinjerna för framtidens organisering av sjukvården upp. Genom att göra det möjligt med omfattande privatiseringar samtidigt som man öppnar för privata finansieringslösningar öppnar borgerligheten för ett systemskifte som kommer att genomföras i det tysta. Privatiseringen av LiM är ett utmärkt exempel på hur detta systemskifte genomförs.

När landstinget flyttar över resurser från LiM till Vrinnevisjukhuset är det i praktiken att dra undan förutsättningarna för sjukhusverksamheten i Motala. För att inte behöva lägga ner en stor del av verksamheten med de konsekvenser som det innebär för personal och en förväntad och berättigad opinionsstorm driver borgerligheten igenom en privatisering. Den fortsatta privata verksamheten ska ha en i grunden oförändrad kapacitet vilken enbart till vissa delar kommer att finansieras av offentliga medel. Resterande del ska finansieras genom att dels sälja tjänster till andra landsting men också genom privata finansieringslösningar, vilket tidigare varit förbjudet.

Genom att privatisera och bibehålla kapaciteten vid LiM skapas mycket medvetet en överproduktion av sjukvård vilket är en grundläggande förutsättning för att ta steget från en behovsstyrd till en marknadsstyrd verksamhet där den som betalar mest får den bästa vården. Detta är inte bara ett första steg i ett omfattande systemskifte utan också ett enormt slöseri med samhällets resurser. Det borgerliga systemskiftet kommer också leda till att stora grupper med omfattande vårdbehov kommer att nedprioriteras då resurserna kommer fördelas annorlunda.

Att privatisera hälso- och sjukvården och samtidigt öppna för privata finansieringsalternativ kommer leda till en katastrof för svensk sjukvård. Vi vet av erfarenhet från Sverige och andra länder att offentligt finansierad och driven vård där behoven styr är såväl effektiv som högkvalitativ. Den borgerliga politikens ideologiska dogmer kommer leda till en dyrare och sämre vård vilket kommer att drabba medborgarna hårt.

Vänsterpartiet arbetar för att få en vård som är effektiv och demokratisk styrd. Vår politik strävar efter att de med de största behoven ska få den mesta vården. Därför är vi djupt oroade för framtiden där den borgerliga majoriteten i Östergötland nu öppnar för ett systemskifte där marknaden ska få styra på bekostnad av behoven.

Emil Berg, partistyrelseledamot vänsterpartiet
Sirpa Mikkola Karlsson, ordförande vänsterpartiet Motala
Lotta Heelge, gruppledare landstinget  

Du gillar kanske också...