Rapportdags!

Vår riksdagsman Torbjörn Björlund förmedlar här personliga intryck av riksdagsarbetet med jämna mellanrum.
Partiledardebatt och kulturupplevelser handlar det om denna gång. Läs mer i artikeln.

RAPPORTDAGS!

Nu var det ett tag sedan vi hördes av. Hoppas Ni alla kommit igång med det nya årets alla uppdrag och uppgifter.
15 januari körde vi igång uppe i Stockholm. Första dagen var bara planering med Riksdagsgruppen, men sedan har det kört igång med utskottsmöten, interpellationsdebatter och dylikt. Själv har jag fått en mjukstart tycker jag.  Vi har mest gått igenom alla motioner vi ska behandla i vår. Det kommer att bli mycket jobb, men det kommer säkert att vara kul också. Det roligaste har väl varit Partiledardebatten, hoppas Ni kunde se den, och Lasse O.:s 50-årsfirande. Lasse hade mottagning samma dag som debatten, det var väl refererat i tidningarna. ”Alla” höjdare var där, men inte samtidigt. Persson gick när Reinfeldt kom t.ex. (eller om det var tvärtom?). Jag representerade Vänsterpartiet Östergötland och skrev en liten hälsning i gästboken.
Jag har hunnit med ett par studiebesök också. Riksteatern informerade och bjöd på föreställningen Utvandrarna förra onsdagen. En helt formidabelt bra pjäs. Man har helt enkelt flyttat handlingen, med namn och allt, från Mobergs böcker, till dagens invandrare till Sverige. Likheter och skillnader. Det som slår en mest är att vi gärna glorifierar de svenskar som utvandrade från nöden i Sverige för 150 år sedan, medan vi ofta ser ner på de som gör likadant idag men kommer till oss. En pjäs som gör en lite tagen måste jag medge. Den kommer till Linköping och Motala i slutet av nästa månad. Jag rekommenderar verkligen ett besök.
Vi i Kulturutskottet  har också besökt Statens Kulturråd. De har bl.a. annat hand om olika anslag till kulturinstitutioner. Efter presentation blev det mycket snack om momsbefrielse eller inte. Ni har säkert läst om det orättvisa som drabbar vissa institutioner som inte får dra av sin moms enbart för att de inte hunnit med innan jul. En absurd situation naturligtvis eftersom vissa gör avdraget medan andra, ofta utan egen förskyllan, sitter med mindre pengar.
Sista ordet är inte sagt än, men framtiden får utvisa hur det blir.
Den situationen visar lite i blixtbelysning hur den nuvarande regeringen hanterar vissa saker. Klumpigt och utan att sätta sig in i situationen. Dålig kunskap och förståelse för allt utom skattesänkningar och målsättningen att jaga arbetslösa, sjuka och fattiga.
Det kommer inte att vara det sista som gör att regeringen hamnar i blåsväder. Mer kommer, bl.a. mer försämringar för arbetslösa, utförsäljningar av statlig egendom m.m., m.m.
Kommer att vara många tillfällen att gå ut och protestera mot borgarna och deras politik.

Till nästa gång, om en månad c:a, har det bra. Bygg barrikader!

Tobbe Björlund
”Din röst i Riksdagen”   

Du gillar kanske också...