Skolan ska vara opartisk

På torsdagen (18/1 2007) presenterade Svenskt Näringslivs ordförande Michael Treschow ett nytt läromedel på Folkungaskolan i Linköping. Läromedlet som handlar om globalisering kan beställas gratis av skolor och är resultatet av en ”inspirationsresa” som Svenskt Näringsliv bjudit 200 lärare på. Vänsterpartiet kräver nu nationella riktlinjer för att skydda skolans opartiskhet.

Skolan ska vara opartisk, men när en organisation, som bedriver opinionsbildning, bjuder lärare på resor för att legitimera ett "läromedel" som är allt annat än opartiskt, då har det gått för långt. Svenskt Näringsliv har satsat mer än två miljoner kronor för att förändra den, enligt dom själva, negativa bilden av globaliseringen som förmedlas i skolan.

 

Vi i vänsterpartiet har tidigare föreslagit att marknadsföringslagen ska förtydligas för att hårdare reglera skolsponsring. Vänsterpartiet har också föreslagit en kvalitetsmärkning av läromedel i syfte att hjälpa skolor att göra val som överensstämmer med läroplanernas värdegrund. Skolan borde vara opartisk, därför ser vi det som olämpligt att lärare låter sig bjudas på resor som resulterar i ett läromedel åt den organisation som betalade resan och som har ett tydligt politiskt syfte med sitt material.

 

Den organiserade påverkan i skolan ökar och det är ekonomiskt starka branschorganisationer och företag som tar för sig. Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som under många år arbetat för att tydligare komma in på de svenska skolorna, bland annat genom temadagar om arbetsmarknaden och sponsring av läromedel. Vi måste fråga oss var gränsen går för reklam och opinionsbildning i skolan när lärarna riskerar att bli megafoner för ekonomiskt starka organisationer.

 

Rossana Dinamarca

Riksdagsledamot i Utbildningsutskottet (v)

 

Emil Berg

Partistyrelseledamot (v)

Du gillar kanske också...