Nya representanter i landstinget och i Östsam

Partidistriktets halvårskonferens genomfördes lördagen den 21 oktober på Bona Folkhögskola i Motala med 46 ombud för distriktets lokalavdelningar.
Man hade att behandla nomineringar till viktigare poster i landstinget och i Östsam.
Man inledde också en valanalys som kommer att fullföljas av en särskilt utsedd grupp inom distriktet.

Nomineringarna till landstinget utföll på detta vis:

  • Som gruppledare utsågs Lotta Heelge
  • Till landstingsstyrelsen: Ricardo Olivares
  • Till Hälso- och sjukvårdsnämnden: Lotta Heelge
  • Till Personalberedningen: Sara Frank
  • Till Vårdsamverkansberedningen: Örjan Albihn
  • Till Brukardialogberedningarna: Marja Bergström, Per-Åke Andersson och Sara Frank
  • Till landstingsstyrelsens beredningar: Ricardo Olivares
  • Till Handikapprådet: Lena Höjdevall

Övriga val uppdrogs till distriktsstyrelsen att verkställa i samråd med landstingsgruppen.

Du gillar kanske också...