Slå tillbaka!

Distriktsstyrelsen har haft sitt första sammanträde efter valet. Vi konstaterar att vi måste anpassa oss till en ny situation, där mycket ankommer på oss om ett motstånd mot högerpolitiken ska komma till stånd. Vi uppmanar därför alla med hjärtat till vänster: Organisera er för att slå tillbaka!

Distriktsstyrelsen gjorde en genomgång av valresultaten runt om i länet och vilka förutsättningar detta ger för att bedriva politiskt arbete de närmaste fyra åren.

Vi behandlade också ekonomin i partidistriktet som nu är hårt ansträngd och konstaterade att denna får ägnas särskild uppmärksamhet den närmaste tiden.

Personalfrågor var också på tapeten, både ur ekonomisk synvinkel och genom det faktum att vår ombudsman nu blivit riksdagsman för Östergötland.

En viktig fråga för distriktsstyrelsen var också att förbereda den halvårskonferens som går av stapeln 21 oktober. På den konferensen ska vi förhoppningsvis kunna utse många av de representanter vi ska ha i landstinget och i det regionalpolitiska arbetet. Konferensen kommer också att värdera valet och ge uppdrag till den tidigare valledningen att göra en sammanfattande analys. Konferensen kommer att genomföras i Linköping och det är hög tid för partiföreningarna att välja ombud (samma antal som vid årskonferens).

/Peter.

Du gillar kanske också...